Forbrukslån
Casinor.com

Fredsnasjon i fritt fall

17.106.000.000 kr. For så mye har norske våpenprodusenter som NAMMO på Raufoss og Kongsberggruppen eksportert dødbringende våpen til verden i løpet av tiåret som gikk. Det viste en sammenstilling fra Ny Tid ved starten av 2010.

Og enda tydeligere blir utviklingen hvis man ser på våpeneksporttallene for 2009, som i januar i det stille ble offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå. Der viste det seg at Norge fikk inn rekordhøye 3,1 milliarder kroner på våpensalg.

– Når Norge i fjor solgte dødbringende våpen for 3,1 milliarder, hvorav halvparten til USAs militære styrker, synes det åpenbart at Norge vel så mye er en krigsnasjon som en fredsnasjon, sier Kristina Valheim Stiauren, styremedlem i Grønn ungdom fra Oppland hvor den omstridte NAMMOfabrikken ligger.

Oppegående mennesker vet at våpen er laget for å drepe. Og det gjør de. Men ikke bare soldater; de fleste som lider og dør i krig er sivile. Allikevel er det slik at den norske stat eier 50% av NAMMO. Noe som vil si at det norske folk er medspillere i strategispillet bak, over og mellom mange kriger hvor millioner av mennesker mister sitt sinn, sine hjem, sine kroppsdeler, sine elskede og sine liv.

De fleste sier seg enige i at Norge trenger strengere kontroll med sin våpeneksport. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge om hele produksjonen, og konsekvent bygge opp et system som støtter opp rundt fredspolitikk og fredsarbeid. Nå er det er på tide at alternativene til krig blir det vi arbeider med og diskuterer! Bare på den måten kan vi bli en fredsnasjon.

Det at hopplandslaget nå setter NAMMO på brystet mens de flyr ut over hoppkanten, fører ikke akkurat tankene til Supermann, men til en uetisk nasjon i fritt fall. Hvis NAMMO vil sponse idrett kan de jo heller sponse handicap-idrett i Irak eller Afghanistan, avslutter Kristina Valheim Stiauren.

Leave a Reply