Forbrukslån
Casinor.com

Framtidsbudsjettet

– Et budsjett for framtidige generasjoner, sier talsperson for Grønn Ungdom, Hallvard Surlien, om Miljøpartiets De Grønnes alternative statsbudsjett som legges fram i dag.

– Når vi som er unge i dag arver ministerpostene i dette landet, vil verden ha begynt å kjenne klimaendringene på kroppen enda mer enn i dag, sier han, og mener De Grønnes første budsjett bærer bud om en politikk som vil skape grobunn for internasjonal tillit i håndteringen av global oppvarming, og derved bidra til å trygge norsk velferd også i framtiden.

– At FNs klimafond i budsjettforslaget bevilges 4 friske milliarder og forutsigbare, gode økonomiske bidrag fra Norge i overskuelig framtid, i tillegg til den solide, langsiktige satsningen på fornybarutvikling i utviklingsland, vitner om ambisjoner for en ny utenrikspolitikk preget av åpenhet, solidaritet og initiativ på vegne av de som rammes hardest av klimaendringene, fortsetter Surlien.

I tillegg til de 4 milliardene til Det grønne klimafondet i FN nå, tar De Grønne sikte på å overføre 24,5 mrd (0,5% av Oljefondet) årlig til samme fond. Inkludert penger til skogbevaring og fornybar energi, vil dette til sammen utgjøre en norsk klimaprosent av BNP til klimatiltak og fornybar energi i utviklingsland.

De Grønnes budsjettforslag preges av at grønt næringsliv stimuleres, samtidig som det legges opp til at norsk økonomi skal bli mindre avhengig av oljepenger. Oljepengebruken er redusert med 10 milliarder i forhold til hva regjeringen Solberg legger opp til.

– Vi ønsker ikke å arve en økonomi som lukter eksos, og mener De Grønne prioriterer rett når samfunnets ressurser heller investeres målrettet i framtidens industri, og en tar de første stegene ut av oljeavhengigheten. 2 milliarder årlig til havvindsatsning og en handlingsregel på 3 % er framtidsrettet og ansvarlig.

Vridningen over mot fornybarsamfunnet akkompagneres av kraftig satsing på forskning og skole, en mer inkluderende boligpolitikk, og en utjevnende, grønn skattepolitikk med sosial profil og omsorg for de svakeste i samfunnet, som premierer etiske valg fremfor økt forbruk.

– Alt i alt er dette et budsjett for at Norge skal være et godt land å bo i, også når vi ikke lenger baserer velferden vår på å smelte Arktis. Det viser at skiftet til et grønt samfunn både er mulig og ønskelig, og at det eneste som trengs er politisk vilje, avslutter Surlien.

Last ned budsjettforslaget her.

Leave a Reply