Forbrukslån
Casinor.com

Forslaget til åndsverkslov truer ytringsfriheten

Fredag 8. februar ble forslag til en oppdatering av åndsverksloven lagt frem av kulturminister Hadia Tajik. Grønn Ungdom mener det er viktig å ta vare på inntektsgrunnlaget til kunstere, men motsetter seg sterkt bruk av sensur som virkemiddel.

Frie demokratier med grunnlovsikret rett til ytringsfrihet må ta inn over seg at Internett eksisterer og omfavner det som en styrking av menneskerettighetene. Sensur av nettsider som tilgjengeliggjør informasjon og kultur er ingen løsning.

Grønn Ungdom synes derimot det er fint at det fortsatt må domskjennelse til for å få identiteten bak en IP-adresse, men synes det er absurd at det er mulighet for private å drive inn disse opplysningene. Etterforskning av eventuelle lovbrudd ved oppsporing av identitet er en jobb for politiet, ikke private bedrifter med en mistanke om krenkelse av opphavsretten.

Med innføringen av Datalagringsdirektivet og nå med denne forlengelsen kombinert med sensur, viser regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen at de ikke forstår Internett som medium.

Grønn Ungdom ønsker mulighetene Internett tilbyr velkommen, og vil avkriminalisere ikke-kommersiell fildeling og heller øke fokuset på frie og åpne lisenser. Inntektsgrunnlaget til opphavsrettsinnehavere trenger andre løsninger.

 

Leave a Reply