Forbrukslån
Casinor.com

– Forkastelig menneskesyn

– Norsk asylpolitikk er myntet på et forkastelig menneskesyn, sier Hallvard Surlien, talsperson i Grønn Ungdom.

Neda Ibrahim (12) og hennes familie ble natt til tirsdag tvangsutsendt fra Norge. Politiet knuste vinduet og hentet familien halv 2 på natten. Neda er tredjegenerasjonsinnvandrer i Norge, og har bodd her i 10 år.

For bare noen dager siden kritiserte Grete Faremo Fremskrittspartiet for å ha et menneskesyn “det er all mulig grunn til å ta sterk avstand fra”. Hun forsvarte seg med at det var viktig å ha “klar tale” i debatten om asylsøkere.

– I dag slår denne uttalelsen tilbake på Faremo selv. Tvangsdeportasjon av barn er et brutalt og umenneskelig virkemiddel. Hvis dette er en praksis Faremo går god for, er norsk asylpolitikk myntet på et forkastelig menneskesyn, sier Surlien.

– Dette er en skam for norsk asylpolitikk. Det er ingenting ved Neda som er mer eller mindre norsk enn andre norske barn, understreker han.

Utkastelsen kommer én uke før Oslo tingrett skulle ferdigbehandle begjæringen om utsatt iverksettelse. Direktør i UNE, Sofie Aursnes, sier at lover og forskrifter ikke gir tydelige nok føringer.

– Hvis det er tilfelle som direktøren i UNE sier, så har Stortinget sviktet. Stortingsmeldingen Barn på flukt er klar på at Norge skal forholde seg til FNs barnekonvensjon i saker som gjelder mindreårige flyktninger. Deportasjonen av Neda og familien før klagesaken er hørt i norsk rettsinstans er et så tydelig brudd på konvensjonen vi kan få i disse sakene, fortsetter Surlien.

Situasjonen for lengeværende asylbarn i Norge er kritisk. På grunn av vanskelige returningsforhold har mange familier vært i Norge i lang tid. Det lengste forholdet vi vet om tilhører Tunc-familien, som har vært i Norge i 11 år. Til sammen har 647 barn vært her i mer enn 3 år uten endelig avslag.

– Den absurde praksisen at vi må ofre barn for å være strenge og tøffe mot innvandrere må stanse. De lengeværende asylbarna må få bli, avslutter Surlien.

Leave a Reply