Forbrukslån
Casinor.com

Foreldregenerasjonen ødelegger framtida vår

FNs klimapanel legger i dag fram den andre av tre delrapporter som sammen skal gjøre opp status for klimaforskningen. Rapporten som kommer nå omhandler i hovedsak virkninger knyttet til global temperaturstigning, og hvilke områder som rammes.

Rapporten viser enda tydeligere noe vi lenge har visst, nemlig at jordas klima i stor grad påvirkes negativt av måten menneskene i dag benytter seg av jordas ressurser. De som er unge i dagens Norge, vil selv få merke klimaendringene på kroppen. Mennesker lenger sør i verden opplever allerede i dag at deres levekår forverres, med langvarig tørke og mer ustabile monsuner.

 – Foreldregenerasjonen setter stadig kortsiktig økonomisk vinning foran hensynet til både de som kommer etter seg og våre medmennesker rundt om i verden, det er urettferdig og skremmende sier talsperson for Grønn Ungdom, Lage Nøst

FNs klimapanel anslår at den globale gjennomsnittstemperaturen vil stige med mellom 0,9 og 5,4 grader fram til slutten av dette århundret sammenlignet med førindustriell tid. Klimaendringene vil få store konsekvenser. Større og hyppigere tilfeller av ekstremvær, forsuret hav, færre ressurser å dele mellom oss og  sannsynligvis også flere internasjonale konflikter.

– Vi som er unge i dag kan ikke vente, det er vår fremtid det gjelder. Vi trenger å ha foreldregenerasjonen med oss på laget, og starte omstillingen til et samfunn som baserer seg på fornybarenergi og en bærekraftig ressursbruk med en eneste gang, avslutter talsperson for Grønn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl.

Leave a Reply