Forbrukslån
Casinor.com

Federation of Young European Greens og Grønn Ungdom møttes i Brussel

Denne uken har Grønn Ungdom deltatt på strategisk planleggingsmøte i vår europeiske paraplyorganisasjon Federation of Young European Greens (FYEG). I fire dager har Grønn Ungdom, representert ved Guri fra arbeidsutvalget og Sindre, talsperson i Oslo GU, diskutert fremtiden til FYEG, den grønne bevegelsen og Europa.

40 grønne ungdomsorganisasjoner fra hele Europa er representert i FYEG, og mangfoldet av ideer og perspektiver er stort. Noen av medlemsorganisasjonene er NGOer, mens andre er ungdomspartier slik som oss, og med dette følger ulike perspektiver og ønsker for veien videre. Noen ønsker at FYEG primært skal drive med aktivistkampanjer, andre en mer formell rolle opp mot Det europeiske grønne partiet og det som skjer i Europaparlamentet.

Gjennom oppholdet vårt i Brussel forsterket vi og knyttet nye bånd med våre søsterorganisasjoner. Gjennomgående under møtet var ideen om at den grønne bevegelsen må opptre mer samlet og koordinert for å kunne nærme oss målet vårt.
For Grønn Ungdom er den internasjonale grønne bevegelsen viktig, og gjennom FYEG er vi så heldige å ha en felleseuropeisk forum for å diskutere, knytte bekjentskaper og bli inspirert av hverandre.

Grønn Ungdom var også med på to markeringer – en for å ønske flyktninger velkommen (kalt #safepassage) og en for å markere motstand mot EU/USA-handelsavtalen TTIP, som De Grønne er motstandere av, og som forhandles om i disse dager. Se kul video her: https://www.youtube.com/watch?v=y0UKLuQXDKs

Og midt oppe all møtevirksomheten rakk vi også litt etterlengta nordisk forsøskning! Får vi det som vi vil, skal vi samarbeide tettere med våre naboer i Sverige og Finland fremover. På bildet over er i tillegg til Guri og Sindre, Casper Tervo fra Finland og Albin Arleskär fra Sverige.

[easingslider id=”14823″]

Leave a Reply