Forbrukslån
Casinor.com

Etikk, “nei, takk”?

3. mars annonserte klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft at vi kunne glede oss til en ny og spennende “grønn nyhet om oljefondet”, fra finansminister Siv Jensen. Dagen etter ville finansministeren legge Etikkrådet inn under Norges Bank, og slik frata rådet som skal vurdere om investeringer i enkelte selskaper er i strid med Statens pensjonsfond utland sine etiske retningslinjer sin selvstendighet som et uavhengig og kritisk organ.

Dette er alt annet enn godt nytt. Å frarøve etikkrådet dets selvstendighet er illevarslende både i et klima- og menneskerettighetsperspektiv.  Dette blir bukk-og-havresekktragedien på nytt.  Dette skjer bare uker etter at regjeringen har annonsert et klart mål om å gjøre pensjonsfondet grønnere, da er dette forslaget et direkte merkelig signal, sier talsperson i Grønn Ungdom, Lage Nøst.

Til nå har forvaltningen av Statens pensjonsfond utland vært tredelt. Stortinget legger føringene for hvilke retningslinjer det skal investeres etter, Norges Bank tar seg av den administrative delen, mens Etikkrådet har fungert som et selvstendig organ som skal undersøke om de etiske retningslinjene etterfølges.

Rådet skal påse at fondet ikke investeres i selskaper som bryter med menneskerettighetene eller driver spesielt miljøskadelig virksomhet. Etter anbefalinger fra Etikkrådet kan Finansdepartementet velge å trekke investeringer i selskaper som bryter med grunnleggende etiske normer. Når pensjonsfondet vokser, blir investeringene flere, og arbeidet med å spore disse investeringene desto større. Da er det dårlig nytt at Etikkrådets virke legges under et annet forvaltningsorgan, mener Nøst:

Pensjonsfondet er Norges viktigste klimapolitiske virkemiddel. Det er vanskelig å tro at regjeringen forstår dette når det foreslås å legge Etikkrådet under Norges Bank. Å legge ned Etikkrådet vitner ikke akkurat om vilje til å ta mer hensyn til menneskerettigheter og miljø, avslutter han.

Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom vil gi Etikkrådet økte ressurser til å gjennomføre sitt mandat, samt myndighet til å trekke fondet ut av selskaper som bryter med retningslinjene.

Leave a Reply