Forbrukslån
Casinor.com

– Et budsjett for mer forbruk og økte utslipp

I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Grønn Ungdom mener budsjettet svikter framtidige generasjoner, og etterlyser kraftige grep for å løfte Norge og verden ut av fossilalderen:  

Regjeringen hopper bukk over behovet for kraftig omstilling, sier talsperson Lage Nøst.

– Vi har ikke tid til å nedprioritere klima og miljø lenger, likevel er det nettopp det som skjer. Dette er et budsjett for mer forbruk og økte utslipp, sier han.

Massiv vegsatsning som undergraver jernbanesatsningen, skatteletter som øker det materielle forbruket og puslete opplegg for miljøavgifter er eksempler på feilprioriteringer som framtidige generasjoner får svi for.

– Et musepiss i havet

Grønn Ungdom etterlyser også et mer ambisiøst og rettferdig bidrag til internasjonal klimafinansiering. Norge gir 400 millioner kroner til FNs grønne klimafond i 2016.

Sett i lys av vårt historiske ansvar og størrelsen på oljeformuen, er regjeringens forslag et musepiss i havet. Sverige har lovet fire milliarder, og utklasser oss. Det er flaut, sier Nøst.

Grønn Ungdom krever at Norge skal love en “klimaprosent” av BNI til klimatiltak i utviklingsland, tilsvarende 30 milliarder kroner årlig.

– Flau, hyklersk og livsfarlig klimapolitikk

Selv om Norge har forpliktet seg til å kutte 40 % av våre utslipp fra 1990-nivå innen 2030, skriver regjeringen i nasjonalbudsjettet at Norge skal ha økt klimagassutslippene med over 1 million tonn CO2-ekvivalenter i 2020, og fortsatt slippe ut 52,5 millioner tonn i 2030. Til sammenligning viser beregninger fra bl.a. Stockholm Environment Institute at Norge innen 2025 må ha redusert innenlands utslipp til under 25 millioner tonn for å ta vår rettferdige andel av den globale klimainnsatsen.

– Norges klimapolitikk er flau, hyklersk og livsfarlig, sier Nøst.

Regjeringen bruker 1,5 millioner på å kjøpe klimakvoter for statsansattes flyreiser, men pøser over 29 milliarder rett inn i mer oljevirksomhet og oljeleting i nordområdene, og regner med å øke utslippene de neste tiåra – selv om alle vet at vi må kutte.

Leave a Reply