Forbrukslån
Casinor.com

– Et budsjett for klimafornektere

Regjeringens statsbudsjett for 2017 strider med klimamålene, og øker utslipp. Grønn Ungdom raser: – Dette budsjettet vil glede klimafornekterne i Frp, mens ungdom og framtidige generasjoner må ta regninga, sier talsperson Lage Nøst.

Med Høyre/Frp-regjeringens politikk vil utslippene fra transport, matproduksjon, bygg og avfall holde seg høye fram til 2030, til tross for at målet er 40 prosent reduksjon. I nasjonalbudsjettet står det at utslippene fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor kun vil reduseres med 2,1 prosent innen 2030. Framskrivningene er basert på tall fra 2015, og tar ikke høyde for framtidig politikkendring, men regjeringen foreslår heller ingen substansiell kursendring i klimapolitikken.

Med dette tempoet vil det ta nesten 250 år å redusere utslippene så mye som vi har lovet, sier Nøst. – Da vil livsmulighetene på jorda allerede være ødelagt av menneskeskapt global oppvarming, dersom vi fortsetter som i dag.

Regjeringens “grønne skatteskifte” innebærer kun 1,6 millarder til miljøavgifter, hvorav 1,1 milliard går til bensin- og dieselavgifter. Bevilgningene til ny motorvei øker derimot med 3,1 milliarder. Regjeringen kutter også minst 100 millioner i kollektivsatsningen i storbyene, og bruker pengene til å kutte i bompenger. Utslippene i veitransport er forventet å øke med 7,4 prosent innen 2030.

For hvert gram CO2 vi tilfører atmosfæren nå, blir det vanskeligere og dyrere å løse klimautfordringen. Regjeringen har latt muligheten til å sparke igang et ekte grønt skifte gå fra seg i hvert eneste budsjett i hele denne perioden. Nå faller ansvaret for omstillingen på min generasjon, sier Nøst.

Leave a Reply