Forbrukslån
Casinor.com

Er du en ung og grønn superhelt?

Vil du bidra i arbeidet med å gjøre norsk politikk grønnere og mer bærekraftig? Nå har du endelig sjansen: Still til valg i Grønn Ungdom!

Grønn Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne, som etter valget 9.september fikk sitt historiske grønne gjennombrudd med stortingsplass til Rasmus Hansson. Partiet er i sterk vekst, både i antall medlemmer og lokallag, og har som mål å stille lister i 350 kommuner, fylkeskommuner og bydelsutvalg ved lokalvalget i 2015. De Grønne har en sterk tradisjon for å lytte mer til sitt ungdomsparti enn det som ofte er vanlig. Men det mest spennende du vil gjøre er å være en del av, og bidra til å forme, den engasjerte, bevisste og livlige gjengen som snart skal styre landet.

Grønn Ungdom velger nytt arbeidsutvalg på landsmøtet i mars. Arbeidsutvalget står for den daglige driften av Grønn Ungdom sentralt, både politisk og organisatorisk. Arbeidsutvalget består av følgende verv, som alle utlyses:

Til sammen søker vi 9 – 11 styremedlemmer. Kjønnsbalanse etterstrebes. Alle medlemmer i Grønn Ungdom kan stille til valg.

Vi trenger deg som kjenner deg igjen i flere av kriteriene under:

Vil du stille til valg? Send søknad og CV til valgkomiteen på nora.malini.sth@gmail.com innen 25. januar 2014.

For spørsmål om vervene, ta gjerne kontakt med nåværende medlemmer i Arbeidsutvalget. Kontaktinformasjon her: https://www.gronnungdom.no/om-oss/arbeidsutvalget/.

Vet du om noen som burde stille til valg eller har du andre innspill valgkomiteen? Kontakt oss gjerne!

Valget holdes på landsmøtet til Grønn Ungdom 7. – 9. mars 2014. Alle medlemmer i Grønn Ungdom har anledning til å delta på landsmøtet og stemme. Valgkomiteen kommer med sin innstilling i midten av februar.

Vi oppfordrer særlig kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Leave a Reply