Forbrukslån
Casinor.com

Er du, eller kjenner du, en potensiell verdensredder?

Grønn Ungdom søker deg som har lyst til å hjelpe organisasjonen gjennom et sentralt verv. På høstens landsmøte kan alle medlemmer stille til valg. Vi oppfordrer alle interesserte og nysgjerrige medlemmer til å ta kontakt. 

 

Grønn Ungdom trenger deg. Vi skal forberede oss på en svært viktig valgkamp, med to gjennombruddsvalg bak oss. Partiet vårt lager nytt stortingsprogram, og vi skal være de beste på politikkutvikling. Vi skal være et trygt og meningsfullt sted å engasjere seg for unge, og vi skal arbeide for å vokse oss mye større.

Her finner du skjema for å melde interesse eller foreslå andre. 

I november har vi landsmøte, og der skal vi bestemme hvem som skal løfte organisasjonen videre. Mange verv skal fylles, og dette er din sjanse. Norges viktigste ungdomsparti søker dedikerte, entusiastiske personer til å lede og utvikle organisasjonen gjennom valgåret 2017.

Valgkomiteen, som innstiller til landsmøtet på hvem som skal velges (det betyr at vi gir landsmøtet vårt forslag), starter arbeidet sitt nå, og vi ønsker tilbakemeldinger innen 4 uker, dvs. iløpet av august. Vi ønsker å høre fra deg enten du selv er interessert i å stille tilvalg, eller kjenner noen du mener bør stille. Alle medlemmer kan stille til valg.

For at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb, og for at prosessen skal være mest mulig demokratisk, trenger vi så mange forslag som mulig.  

For å melde din interesse eller foreslå andre, bruk dette skjemaet: http://goo.gl/forms/cmgJewpKiTVG9P0R2

Vurderer du å stille, men sitter inne med spørsmål før du tar steget? Ta kontakt med leder Veslemøy på veewaage@gmail.com, så kan vi snakke om det. HUSK: Alle i valgkomiteen har taushetsplikt så ikke vær redd for å ta en prat.

 

Dette er tidsplanen vi opererer etter:

Valgkomiteens sammensetning og mer informasjon om komiteens medlemmer finnes på denne siden: Grønn Ungdoms valgkomite

 

Under følger informasjon om om vervene som er på valg:

– Arbeidsutvalget (AU). AU har ansvaret for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen, og består av inntil syv faste medlemmer, samt to talspersoner, generalsekretær og internasjonal kontakt. AU møtes minimum én gang i måneden. Medlemmene kan ikke samtidig ha andre verv enn valgkomite på fylkes- eller lokallagsnivå.

Vi ser etter kandidater med én eller flere av følgende egenskaper:

Men husk at ingen kan alt når de begynner! Du får nødvendig opplæring.

Talspersonens viktigste oppgave er å være organisasjonens ansikt og røst utad. Talspersonene har landsmøtets tillit til å uttale seg på vegne av Grønn Ungdom og har særlig ansvar for det politiske arbeidet. I tillegg har talspersonene en lederrolle i organisasjonen sammen med generalsekretæren.

Generalsekretæren kaller inn og koordinerer arbeidet til arbeidsutvalget, landsstyret, sekretariatet og landsmøtet. Til daglig har hen ansvar for sekretariatet, drift av organisasjonen, og økonomi. Generalsekretærens rolle er imidlertid større enn det administrative: en generalsekretær bør også evne å heve blikket og tenke langsiktig og strategisk. Det er ønskelig at søkere har noe erfaring med organisasjon og økonomi.

Internasjonal kontakt følger opp Internasjonalt utvalg og det internasjonale arbeidet generelt. Dette består blant annet i å holde kontakt med våre søsterorganisasjoner i utlandet. Den internasjonale kontakten får gode muligheter til å bli kjent med mennesker fra ulike kulturer og får jobbe med internasjonale problemstillinger.

I tillegg til disse skal det velges 5–7 ordinære medlemmer til AU. Deres oppgaver vil variere og valgkomiteen vil derfor se etter et spekter av egenskaper hos kandidatene.

Oppgavene er mange og varierte: arrangere sommerleir og skoleringsarrangementer, følge opp fylkeslagene, bistå talspersonene i mediearbeidet, skrive leserinnlegg, sitte i debatter og andre ting som dukker opp.

– Internasjonalt utvalg (IU). IU er ansvarlig for Grønn Ungdom sitt internasjonale samarbeid og arbeid, og følger opp det internasjonale nettverket vårt sammen med Internasjonal kontakt. IU har mandat til å delta og votere i de internasjonale organer vi er del av. Valgkomiten skal innstille på 5 til 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer.
Medlemmer av IU jobber ofte prosjektbasert, og driver blant annet med administrativt arbeid i forbindelse med søknader og rapportering. 

Vi ser særlig etter kandidater med en eller flere av disse egenskapene:

– Kontrollkomiteen (KK). KK har mandat til å tolke organisasjons vedtekter, og å se til at de følges. Komiteen skal, på eget initiativ eller ved forespørsel fra et av GUs organer, rapportere til landsstyret eller landsmøtet om hvordan vedtak i organisasjonen følges opp. De som velges til kontrollkomiteen kan ikke ha andre nasjonale verv eller sitte i landsstyret.

Informasjon om hvem som sitter i de forskjellige organene finnes her: https://www.gronnungdom.no/om-oss/

 

Fortsatt god sommer, vi gleder oss til å høre fra dere!

Fremtidsretta hilsener,
Valgkomiteen

 

Leave a Reply