Forbrukslån
Casinor.com

Er du – eller kjenner du – en grønn superhelt?

Grønn Ungdom skal i 2015 drive en forrykende valgkamp hvor landets fylkesting og kommunestyrer skal fylles av kloke grønne hoder. Til dette trenger vi en knakende god gjeng til de nasjonale vervene i organisasjonen! Kanskje er det deg?

Vi i valgkomiteen har i disse dager startet vårt arbeid og trenger innspill fra dere medlemmer. Vil du stille til valg? Kjenner du noen som burde stille til valg? Har du andre innspill til valgkomiteen? Skriv til oss HER. Frist for innspill: 1. januar 2015. Alle medlemmer kan stille til valg.

Vurderer du å stille, men er litt usikker på hva det innebærer? Ta gjerne kontakt, så kan vi snakke om det.

Valgkomiteen består i år av følgende medlemmer:

Under følger en liste med beskrivelse av vervene som skal fylles.

Arbeidsutvalget (AU):

Arbeidsutvalget har ansvar for den daglige politiske og organisatoriske driften av organisasjonen. Som medlem i arbeidsutvalget vil du være tett på det politiske Norge og jobbe for å dreie samfunnet i en bærekraftig retning. Du vil være en sentral del av valgkamporganiseringen til GU i 2015 og også få verdifull erfaring du kan ta med deg videre.  Å sitte i AU er rett og slett veldig gøy!

Vi ser etter kandidater med én eller flere av følgende egenskaper:

Men husk at ingen kan alt når de begynner!

To talspersoner med forskjellig kjønn:
Talspersonens viktigste oppgave er å være organisasjonens ansikt og røst utad. Talspersonene har landsmøtets tillit til å uttale seg på vegne av Grønn Ungdom og har særlig ansvar for det politiske arbeidet. I tillegg har talspersonene en lederrolle i organisasjonen sammen med generalsekretæren.

Generalsekretær:
Generalsekretæren kaller inn og koordinerer arbeidet til arbeidsutvalget, landsstyret, sekretariatet og landsmøtet. Til daglig har hen ansvar for organisasjonens administrasjon, organisasjon og økonomi.

Generalsekretærens rolle er imidlertid større enn det administrative: en generalsekretær bør også evne å heve blikket og tenke langsiktig og strategisk.

Internasjonal kontakt:
Internasjonal kontakt følger opp Internasjonalt utvalg og det internasjonale arbeidet generelt. Dette består blant annet i å holde kontakt med våre søsterorganisasjoner i utlandet. Den internasjonale kontakten får gode muligheter til å bli kjent med mennesker fra ulike kulturer og får jobbe med internasjonale problemstillinger.

Øvrige medlemmer:
I tillegg til disse skal det velges 5–7 ordinære medlemmer til AU. Deres oppgaver vil variere og valgkomiteen vil derfor se etter et spekter av egenskaper hos kandidatene.

Oppgavene er mange og variertel: arrangere sommerleir og skoleringsarrangementer, bistå talspersonene i mediearbeidet, skrive leserinnlegg, sitte i debatter og andre ting som dukker opp.

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg planlegger og administrerer Grønn Ungdoms internasjonale samarbeid og arbeid. Internasjonalt utvalg skal jobbe for tettere samarbeid med våre søsterpartier og er Grønn Ungdoms stemme i Federation of Young European Greens (FYEG).

Kontrollkomiteen

På landsmøtet i 2014 ble det besluttet at Grønn Ungdom skal opprette en kontrollkomite. Kontrollkomiteen sin oppgave er å tolke vedtektene i tilfeller hvor de er uklare. Dette kan den gjøre både på eget initiativ og på oppfordring. Videre ligger det til komiteens mandat å kontrollere hvorvidt organisasjonen drives i tråd med gjeldende vedtak, vedtekter og budsjett.

De som velges til kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv i organisasjonen. Det skal velges 3 eller 5 medlemmer.

Valgkomiteen

Til slutt skal det også innstilles på en valgkomite for neste år. Deres oppgave vil være det vår oppgave er nå, nemlig å instille på flotte folk til å fylle de over nevnte vervene.

 

Er du, eller vet du om noen, som passer til et av organene over? Skriv til oss HER. Frist for innspill: 1. januar 2015. Alle medlemmer kan stille til valg.

Vi gleder oss til å høre fra dere!

– Valgkomiteen

Leave a Reply