Forbrukslån
Casinor.com

Engangstilfelle, eller veiskille i Lofoten?

Kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja er vunnet for denne gang. Nå er det på tide å løfte blikket. Av klimahensyn er det nødvendig å sette ned foten for oljeindustrien i alle norske havområder. Ellevte mars vil gå inn i historien som en jubeldag for norsk miljøbevegelse og lokal oljemotstand i nord. Da var det omsider klart at regjeringen sier nei til konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.Aldri har en så omstridt og intens kamp mellom oljenæringen og oljemotstandere blitt kronet med seier for motstanderne. Men samtidig som de mest omstridte områdene holdes oljefrie åpnes 59 nye blokker i Norskehavet og Barentshavet. Derfor er dette en miljøseier med bismak, mener Grønn Ungdom.- Det er viktig og velfortjent å feire seieren i Lofoten, men deretter må vi løfte blikket mot resten av sokkelen. En ansvarlig klimapolitikk krever en omlegging og nedtrapping av hele den norske fossilindustrien, mener Knut F Qvigstad, leder i Grønn Ungdom.

Qvigstad ser ingen tegn til at den reviderte forvaltningsplanen som ble lagt frem på fredag tar sikte på noe annet enn en fortsettelse av de siste tiårenes voldsomme rovdrift på norske petroleumsressurser og viser blant annet til at det oljefrie beltet langs Finnmarkskysten ble redusert fra 50 til 35 kilometer. I tillegg inneholder forvaltningsplanen også klarsignal til en åpningprosess i de nye områdene som ble tilgjengelige i Barentshavet etter delelinjeavtalen med Russland.

– Mens miljøbevegelsen jubler over vedtaket i Lofoten har regjeringen grepet muligheten til å gå tungt inn i de nye sårbare områdene i Barentshavet, sier GU-leder Qvigstad. Han påpeker at oljen regjeringen nå vil utvinne i Barentshavet og Norskehavet er akkurat like forurensende som oljen i Lofoten.

– Det er bra at regjeringen slår ring om vårt mest sårbare område, men klimaet krever en langt mer radikal endring i norsk energipolitikk. Det historiske vedtaket i Lofoten-striden bør gjøres et veiskille, ikke et engangstilfelle i historien om det norske oljeeventyret. Hvis ikke risikerer vi å gi oljeindustrien klippekort til alle områder som ikke er like ressursrike, og billedskjønne som Lofoten, Vesterålen og Senja frykter Knut F Qvigstad.

Så sent som i mai uttalte Sosialistisk Ungdom at SV ikke kunne sitte i regjering hvis områdene ved delelinjen ble åpnet. Ti måneder senere er det tydelig at SVs oljemotstand bare gjelder i unntakstilfeller som Lofoten, Vesterålen og Senja. – Grønn Ungdom mener det er på høy tid å spørre seg hvor lenge det er hensiktsmessig å drive med oljeleting og boring i Norge.

– Verden har allerede funnet så mye olje og gass at noen land må la sine ressurser ligge, hvis en klimakatastrofe skal unngås. Men hvilket oljeproduserende land har råd til å la oljen ligge hvis ikke Norge har det?

Vi mener Norge bør ta steget ut av oljealderen så raskt som mulig sier Knut F Qvigstad  – Det er uansett ingen fremtid i fossilindustrien og den stadig mer overhengende klimakrisen krever en umiddelbar omlegging av dagens fossilavhengige samfunn. – Norge har både økonomiske, teknologiske og menneskelige ressurser til å bli et foregangsland i arbeidet med å skape den energirevolusjonen verden trenger. Ved å gi lokalsamfunnene i Nord-Norge større rett til å forvalte og videreforedle egne ressurser kan vi skape langt mer varige arbeidsplasser enn hva oljelobbyen kan tilby.

Leave a Reply