Forbrukslån
Casinor.com

– En skam at Norge investerer i atomvåpen

Grønn Ungdom, Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti, var i dag med å møte statssekretær Hilde Singsaas for å kreve at Oljefondet trekker ut sine investeringer i atomvåpen. Hele 17 organisasjoner står samlet bak kravet.

Lørdag kom det frem i en rapport fra ICAN at det norske Oljefondet investerer i selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å opprettholde Storbritannias, Frankrikes og USAs atomvåpenprogram.

– Det er en skam at Norge investerer i atomvåpen, samtidig som vi desperat prøver å opprettholde bildet av fredsnasjonen Norge, sier Hallvard Surlien, talsmann for Grønn Ungdom.

Norge har over lang tid hatt et mål om å få på plass et reelt totalforbud mot atomvåpen. Grønn Ungdom mener dette arbeidet er viktigere enn noen gang, og etterlyser handlingsvilje hos Regjeringen.

– Det er utrolig at vi enda ikke har fått på plass et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Det minste vi kan gjøre er å trekke seg ut av disse selskapene, men vi bør også ta initiativ til å starte forhandlinger om en avtale som forbyr slike våpen, mener Surlien.

 

Leave a Reply