Forbrukslån
Casinor.com

En kalkulert risiko?

Mens SV jubler høylytt for oljeseieren i Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes enorme områder på resten av sokkelen. Noen av dem ligger farlig nær de sårbare områdene i Lofoten.

– Regjeringen kaller dette et kompromiss, vi kaller det voldtekt av kysten sier Seija N. Klaveness, fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne i Nordland. – Det er åpenbart at bruk av begrepet kompromiss er helt feil, når man gir full gass i Nord-Troms, Finnmark, Barentshavet og Nordland. Oljemotstandernes viktige seier i Lofoten, Vesterålen og Senja ble dessverre et alibi for økt petroleumsvirksomhet i resten av nordområdene uttaler Klaveness i en felles pressemelding fra Grønn Ungdom og MDG Nordland.

Klaveness påpeker at heller ikke fiskerne i Lofoten kan føle seg helt trygge i årene som kommer. Forrige tirsdag beskrev NRK hvordan havstrømmene kan føre oljesøl fra nyåpnede blokker i sør rett inn i de mest sårbare områdene i Lofoten. Det er Havforskningsinstituttet som har vist hvordan regjeringens klarsignal for oljeboring utenfor Helgeland også truer de omstridte områdene lenger nord. Miljøpartiet De Grønne Nordland og Grønn Ungdom reagerer sterkt og mener regjeringen burde ha lyttet til advarsler fra blant annet, direktoratet for Naturforvaltning og åpnet langt færre blokker.

– Det finnes ingen konsekvente oljemotstandere på Stortinget sier Hanna E. Marcussen, som er nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne. Hun er ikke imponert over regjeringens oljekompromiss – Vi er selvsagt sjeleglade for å ha vunnet kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja, men å omtale helheten i den nye forvaltningsplanen er en miljøseier er rett og slett absurd, mener Marcussen. Hun mener avgjørelsen i Lofoten, Vesterålen og Senja nå bør bli et veiskille i norsk oljepolitikk – I fremtiden må vi ha langt høyere ambisjoner enn å stanse oljeindustrien i noen få enkeltområder, klimaet krever en gradvis avvikling av all petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

Miljøpartiet De Grønne får støtte av Svein Joar Husjord, som er landsstyremedlem i ungdomspartiet Grønn Ungdom og bosatt i Lødingen, – Det er meningsløst å tro at oljeboring kan bidra til en varig revitalisering av lokalsamfunnene i hele Nord-Norge. – Hadde vi latt næringslivet i regionen få større råderett over egne naturressurser, kunne vi skapt virkelig utvikling, ikke bare brakkerigger og turisthotell i Lofoten, Vesterålen og Senja. Han anbefaler de folkevalgte å kvitte seg med lupen og skaffe seg briller i distrikts- og utviklingsspørsmål. – Vi trenger folk som tør peke på de virkelige løsningene i stedet for løfte frem et oljeeventyr som uansett vil være over på noen tiår, avslutter Husjord.

Leave a Reply