Forbrukslån
Casinor.com

– Eksosfylt budsjett

– Veiutbyggingene i dette budsjettet legger til rette for fortsatt økt trafikk på norske veier i årene som kommer. Resultatet blir enda mer trafikkproblemer, lokal forurensning og økte klimagassutslipp, sier Hallvard Surlien nasjonal talsmann i Grønn Ungdom.

I statsbudsjettet gir finansminister Sigbjørn Johnsen 29 prosent mer til vei, og 14,6 prosent mer til jernbane sammenlignet med i 2012. Statsmininster Jens Stoltenberg karakteriserer dette som tidenes veiløft. Grønn Ungdom er ikke imponert.

– Det haster å få veitrafikken over på jernbane og kollektivtransport. Da er vi nødt til å stanse veksten på vei, slik at vi har penger å bruke på blant annet blant annet Intercity-tog. Med dagens investeringsnivå er jernbanesatsingen milevis unna det som er nødvendig, mener Surlien.

Regjeringen vil gi øke bevilgningene til vei fra 16,2 mrd til 21 mrd. Til sammenligning øker bevilgingene til jernbane fra 12,5 mrd til 14,3 mrd. I Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdoms alternative statsbudsjett går de inn for å gi 17 mrd kr til jernbane og redusere bevilgningene til vei. Samtidig vil de innføre en flyseteavgift på 200 kr.

– Transportsektoren står i dag for rundt 30 prosent av Norges klimagassutslipp. Vi vil at det skal være enkelt å velge miljøvennlig, og samtidig koste å forurense. Da må regjeringen tørre å prioritere i budsjettet, sier Surlien.

Grønn Ungdom er fornøyd med at regjeringen øker støtten til belønningsordningen for kollektivtransport med 250 mill som lovet i klimaforliket. Ungdomspartiet har imidlertid liten forståelse for den manglende satsingen på sykkel. Regjeringen vil i 2013 sette av 350 mill til gang- og sykkelveier.

– Vi støtter Syklistenes landsforening og Folkehelseinstituttet som vil gi 1 mrd kr i året til sykkel. Sykkel er bra både for bymiljø, klima og folkehelse, sier Surlien.

Leave a Reply