Forbrukslån
Casinor.com

Dyrevern

Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt, og de skal respekteres for sin egenverdi. Norsk lov stadfester denne egenverdien, men millioner av dyr lever allikevel under uverdige forhold i landbruket, sjøbruket, forskning, underholdning og i private hjem. Det er på tide at dyrevelferd blir prioritert i norsk politikk!

Alle dyr må få utfolde seg naturlig. Det betyr at alle skal ha tilgang til et naturlig utemiljø, god plass å bevege seg på, og et meningsfullt liv uten redsel og smerte. For at dette skal bli mulig kan vi ikke fortsette å spise like mye kjøtt som vi gjør i dag, fordi dette fører til intensivering av produksjonen der dyrene blir sett på som varer istedenfor individer. Derfor vil vi fremme vegetariske alternativer og legge ned de såkalte «opplysningskontorene» for melk, egg og kjøtt. Opplysning om mat må være næringsuavhengig!

Alle er ikke like flinke til å ta vare på dyra sine. Tusenvis av hjemløse dyr sulter og fryser. Her gjør frivillige organisasjoner en kjempebra jobb med omplassering og holdningskampanjer, men de trenger støtte for å kunne hjelpe enda flere. Vi synes også det er feil at dyrevern stadig blir nedprioritert av Mattilsynet og av politiet, og vi jobber for et nytt dyretilsyn og for en egen avdeling i politiet som kan ta seg av dyrevernsaker.

Vi vil:

 

 

3 thoughts on “Dyrevern

  1. Jeg mener vi bør gå inn for å programfeste et forbud mot at dyr kan gis bort til den første og beste på sider som Facebook eller Finn.
    Jeg mener at selv om det kanskje virker lite relevant, eller lite effektivt mot dyrekriminalitet er allikevel prinsippet som skinner bak hvordan vi, som ikke en overlegen, men en likeverdig rase ser på dyr. Da må vi starte ved roten, det skal ikke være så lett at du kan kvitte deg med bikkja di når du føler for det, og jeg har tro på at en symbolsk pris på slike “handler” vil være med å luke ut de aller verste, de som bør bli nektet dyrehold.
    Vi er dyrenes parti, og jeg er ydmyk og stolt over å være medlem av et parti som vil allerede mener alt det som står rett ovenfor. Men på lik linje som mennesker, bør også dyr skjermes fra internet og et marked hvor det florerer av mennesker som kan se ut som deg og meg utenifra, men er sadistiske og bestialske inni. De finnes, og denne måten og gjøre dyr nærmest til en valuta er med på å opprettholde deres eksistens.

Leave a Reply