Forbrukslån
Casinor.com

– Dyrevern må ut av Mattilsynet!

I dag kom nyheten om at Mattilsynet har unnlatt å rapportere til myndighetene om kritikkverdige forhold ved norske pelsdyrfarmer. Grønn Ungdom forventer kraftige grep innenfor det norske dyrevernet.

Siden 2009 har antall hastevedtak i pelsdyrnæringen økt, uten at dette er rapportert videre av Mattilsynet. Hastevedtak fattes kun ved grove regelbrudd, som ved alvorlig skadde eller syke dyr.

– Tillitten til pelsdyrnæringen er borte for lenge siden. Dette er bare nok en bekreftelse på at slik uetisk virksomhet ikke er noe vi skal drive med. Pelsdyrnæringen må avvikles i løpet av dette året, sier Hallvard Surlien, nasjonal talsmann for Grønn Ungdom.

I Norge har Mattilsynet det offentlige ansvaret for dyrevernet. Grønn Ungdom mener det er svært alvorlig når Mattilsynet inntar en politisk rolle ved å dekke over opplysninger som setter en enkeltnæring i dårlig lys. Ungdomspartiet vil derfor fjerne dyrevern helt fra Mattilsynet.

– Vi mener det er nødvendig å opprette et Dyreverndirektorat, som må arbeide uavhengig av næringsinteressene i Landbruks- og matdepartementet. Et slik tiltak er helt nødvendig for å sikre god dyrevelferd i Norge, sier Hallvard Surlien.

 

Leave a Reply