Forbrukslån
Casinor.com

Dyr har egenverdi

Under Grønn Ungdoms landsstyremøte i juli ble en flunkende ny dyrevernpolitisk plattform behandlet og vedtatt. I plattformen slås det blant annet fast at dyr er sansende vesener, ikke ting, og at dyrevelferden må tilpasses deretter. Plattformen inneholder fem kapitler om henholdsvis dyr i landbruk, dyr i hjemmet, dyr i underholdningsbransjen, pelsdyr og forsøksdyr samt ville dyr.

– Jeg er kjempestolt av politikken vi har vedtatt i denne plattformen. Den er helhetlig, erkjenner at dyr har egenverdi og viser med all tydelighet at Grønn Ungdom tar dyrs velferd på alvor,  sier talsperson i Grønn Ungdom Anna Kvam.

I plattformen går Grønn Ungdom inn for blant annet å sette et nasjonalt mål for å redusere konsumet av kjøtt og meieriprodukter, stramme inn på kravene til slakteriindustrien og å opprette et eget dyretilsyn under klima og miljødepartementet.

Kvam er opptatt av å understreke at det ikke bare er tradisjonelle kjæledyr og gårdsdyr som omfattes av politikken i den nye plattformen. Grønn Ungdom har også vedtatt en politikk for hvordan dyrevelferden oppdrettslaks, reptiler og andre dyr vi ikke snakker like ofte om skal ivaretas.

-Når vi snakker om dyrevern er det typisk at vi utelukkende trekker fram gule søte kyllinger, kjæledyr og dyr med store øyne som ligner oss selv. Men vi må ikke glemme at også fisk, ville dyr og utradisjonelle kjæledyr lider. Politikken vi har vedtatt nå vil redusere den lidelsen, om den settes ut i livet.

Grønn Ungdoms landsstyre vedtok også resolusjonen “Likestilling er fordelaktig for alle” på landsstyremøtet i juli. Den kan leses her.

Leave a Reply