Forbrukslån
Casinor.com

Digitale rettigheter

Det er viktig at politikken følger tida vi lever i. Et sterkt, moderne demokrati forutsetter at allmennheten har tilgang til et fritt og åpent internett. Rettigheter som ytringsfrihet, personvern og forbrukerretiggheter må ivaretas, også i de nye, digitale miljøene

Videre støtter vi initiativ for fri tilgang til digitalisert kunnskap og fri programvare. På denne måten sikrer man et tilbud på programvare som fungerer på alle datamaskiner, og som er gratis i bruk.

Dagens opphavsrettregler må tilpasses den digitale tidsalderen. Deling på nett gir flere tilgang på mer kultur. Det blir potensielt enklere for kunstnerne å nå ut til flere. På den andre siden har ikke opphavsretten sitt møte med den digitale sfæren vært uproblematisk. Det er mange utfordringer knyttet til å sikre opphavspersonene sine rettigheter.

Derfor er det nødvendig å utarbeide gode løsninger som sikrer et blomstrende kulturliv, uten at det innebærer kriminalisering av vanlige borgere, overvåkning av internett eller oppblomstring av piratvirksomhet.

Vi vil:

Leave a Reply