Forbrukslån
Casinor.com

Dette mener vi om De Grønne sitt budsjett

I dag la Miljøpartiet De Grønne fram sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Det er et helgrønt budsjett, som kickstarter den massive omleggingen til fornybarsamfunnet, og legger medmenneskelighet og solidaritet med alt levende til grunn for politikken.

Vi spurte medlemmene i Grønn Ungdom om hvilke tiltak de liker best i De Grønnes budsjettforslag:

 

IMG_4853 copyIsa M. A. Isene, arbeidsutvalgsmedlem

– Min favorittpost på det alternative statsbudsjettet er at 12,5 mill skal gå til å utvikle og fremme alternativer til dyreforsøk. Det er modig av MDG å sette fokus på et så vanskelig og kontroversielt tema. I lys av vårt verdimessige grunnlag, tør vi stille spørsmål om hvor den etiske streken bør settes. Historisk forsket man på mennesker slik vi i dag forsker på dyr. Det gjør vi ikke lenger, selv om vi fortsatt bruker disse forskningsresultatene. Det er på høy tid at alternativ til dyreforsøk blir satt på dagsorden!

 

IMG_2370 copy

Anders S. Danielsen, generalsekretær

Et av Norges største problemer er en løpsk oljepengebruk. Det jeg er mest stolt av, er at Miljøpartiet De Grønne ikke bare behandler symptomene [på oljeavhengigheten], men går rett til kjernen, og bruker 16 milliarder mindre oljepenger enn regjeringa.

 

 

10570476_681214525306443_1397216511350204833_nAnniken Wullum, leder i Grønn Ungdom Sør-Trøndelag

– Det at me vil ta inn 5000 flyktninger viser at me er seriøse når me seier at me ynskjer ein grøn og meir human flyktningepolitikk. Kjempestolt over at me ser mennesker som mennesker, ikkje utgifter!

 

 

 

IMG_1865

Kristin V. Rasmussen, arbeidsutvalgsmedlem

– Jeg heier på 1 mrd. kr ekstra til klimatiltak i kommunene, hvorav 600 mill. øremerka til klimarådgivere som skal hjelpe kommuner som allerede i dag har gode klima- og energiplaner liggende. Det gjør det fristende å gå for miljøretta utdanninger om man veit at det venter en jobb i andre enden!

 


Eivind Y. B. Stamnes, Grønn Ungdom Vestfold

– Min favorittting ved budsjettet er den grønne satsingen rundt lokalsamfunnene. Det å opprette en tilskuddsordning for satsing på bærekraftig og generasjonsvennlig utvikling i by og lokalmiljø er en utrolig god idé, i tillegg til å øke dagens miljøtilskudd til kommunene! Miljøpartiet De Grønne viser at det grønne skiftet må skje lokalt, og at det kan begynne nå!

 

 

MarieMarie Skyer, fungerende leder i Grønn Ungdom Telemark

– En av flere favoritter er den seriøse satsingen på utslippsfri transport. De Grønne er de eneste som faktisk kommer med en løsning på transportproblemet, ved blant annet å gi 500 mill. til ladestasjoner for el-bil. Få lademuligheter er noe av grunnen til at mange velger fossilbil. Ved å ikke gjøre store endringer i samferdselspolitikken får vi ikke løst utslippsproblemet. Vi må gjøre miljøvennlig transport lettest mulig!

 

 

JensJens Petter G. Pedersen, økonomiansvarlig i Grønn Ungdom Hordaland

– Det finnes mange vakre budsjett, men grønne budsjett er i en klasse for seg sjøl. Blant annet fordi vi gir en milliard kroner direkte til sykkel, og setter av penger til å bygge sykkelhotell, samtidig som en satsing på sykkel også inngår i de 2,8 milliardene vi vil gi til sykkel, gange og kollektivtransport i byene. På denne måten legger vårt budsjett opp til at flere folk får øya opp for at det finnes et godt, sunt og miljøvennlig alternativ til bil.

 

Kristin Eriksen, leder i Grønn Ungdom NesoddenKristin

– Min favoritt er tiltaket: “Øke rammen for bostøtte for blant annet å inkludere personer i kollektiv.” Det er absurd at denne gruppen ikke er inkludert i bostøtteordningen! Det å bo i kollektiv er sosialt, rimelig og arealeffektivt! I byene er det høye boutgifter selv i kollektiv, og det er ikke sosialt eller økonomisk gunstig for noen parter om de med så lav inntekt at de må søke bostøtte skal måtte flytte alene, og få høyere kostnader, for å få den.

 

 LiseLise Mari Lorentzen, talsperson i Grønn Ungdom Troms

– Æ e så stolt over satsinga på dyrepoliti og dyretilsyn, fordi det fortell om kordan samfunn vi vil ha og kordan verden vi vil leve i: et samfunn som ikke utnytte planeten vi leve på og dem vi dele den med, og som forebygge kriminalitet og hjelpe de svakeste i samfunnet, som ikke e beskytta av dagens rettssystem. Æ e generelt forelska i hele skiten. Stem grønt!

 

Gaute Eiterjord, sentralstyremedlem i Natur og Ungdomgaute
Noe av det beste er at De Grønne har skjønt at å bygge både vei og bane, slik motorveientusiastene i Frp/H/Ap ønsker, fører til at all klimaeffekt av ny jernbane og kollektivtransport blir spist opp. MDG har kutta masse unødvendige veier, og gitt jernbanen flust med cash til å gi oss en grønn transportsektor!

 

 

MariaMaria Refsland, leder i Grønn Ungdom Nord-Trøndelag

– Jeg er veldig fornøyd med at vi vil innføre 11 måneders studiestøtte, det betyr at studentene i Norge vil få en lettere hverdag, med mer tid til studier og mindre behov for å arbeide. Slik det er i dag er studiestøtten for 94 % av studentene en sekundær inntekt. 11 måneders studiestøtte er et skritt på veien mot å få tilbake heltidsstudenten.

 

Twitter-reaksjoner

Fra Grønn Ungdoms Twitter-konto kom det mange spontane jubeltweets i morgentimene:

Leave a Reply