Forbrukslån
Casinor.com

– Dette forliket løser ikke klimaproblemet

– Det er positivt at Stortinget har blitt enige, men dette forliket løser ikke klimaproblemet, sier nasjonal talsmann i Grønn Ungdom, Hallvard Surlien.

I dag ble partiene på Stortinget enige om et nytt klimaforlik. Det nye forliket innebærer mer penger til klimafond for industrien, større bevilgninger til kollektivtransport i byene og mer penger til ENØK-tiltak.

– Det er bra at partiene har gode intensjoner på blant annet kollektivtransport, men det hjelper dessverre lite når oljeindustrien fortsatt får fritt spillerom, sier Surlien.

Da klimameldingen kom ble den sterkt kritisert av Grønn Ungdom, både for lave målsettinger og mangel på tiltak. Det nye klimaforliket endrer ikke ungdomspartiets oppfatning.

– FN anbefaler 40 % kutt fra 1990-2020 for å nå 2 gradersmålet. Klimaforliket legger bare opp til 6 prosent kutt i denne perioden. Dette er ikke engang i nærheten av hva som er nødvendig for å løse klimaproblemet, sier Hallvard Surlien.

Leave a Reply