Forbrukslån
Casinor.com

– Det økonomiske systemet er modent for forandring

I dag la WWF fram sin “Living Planet Report” for 2016. Den viser at bestandene av ville dyr krymper med to prosent i året. – Så lenge politikere prioriterer profitt foran planet, vil denne alvorlige utviklingen fortsette, sier Lage Nøst, talsperson for Grønn Ungdom.

Det er menneskelig aktivitet som hovedsakelig forårsaker dette tapet i biomangfold. To tredeler av dyrene og fiskene som fantes i verden i 1970, vil forsvinne innen 2020 med dagens politikk. Hovedårsakene er: arealbruk, klimaendringer, forurensning, overbeskatning (jakt, fiske, osv.) og innføring av fremmede arter.

– At vi utrydder andre levende vesener i dette sjokkerende tempoet, skyldes et ødelagt økonomisk system som er modent for forandring. Fossil energi og veksttvang må erstattes med ren energi og reell bærekraft, sier Lage Nøst.

Ambisiøs grønn klimaplattform

Grønn Ungdom vedtok nettopp en ny klimaplattform. Den sier blant annet at vi må fase ut oljeproduksjonen på 15 år og “lage en plan for å redusere det materielle forbruket i Norge slik at det samlede økologiske fotavtrykket […] ikke overstiger den globale biokapasiteten tilgjengelig per innbygger innen år 2030.”

– Vi må organisere oss smartere, satse mer på lokal ressursutnyttelse og bruke ny teknologi for å redusere miljøbelastningen fra produksjonen vår, men vi må også arbeide for å redusere forbruksnivået til et rettferdig og bærekraftig nivå. Det betyr at vi nordmenn må bli enige om å gjøre noen livsstilsendringer sammen, sier Nøst.

Den typen skitten økonomisk vekst som driver Norges økonomi er problemet. Fordi regjeringen ønsker å øke bruttonasjonalprodukt, dumper de gruveavfall i levende norske fjorder, borer etter olje i sårbare områder i Arktis og godtar økte utslipp, fortsetter han. 

– Regjeringen må snarest lage en plan for å sikre at norsk økonomi fungerer innenfor jordens tåleevne. Planen må inneholde konkrete tiltak for å få folk ut av oljejobber og inn i nye, grønne næringer, og den må vise hvordan det private forbruket kan justeres ned til et bærekraftig nivå innen 2030 samtidig som folks livskvalitet øker. 

2 thoughts on “– Det økonomiske systemet er modent for forandring

Leave a Reply