Forbrukslån
Casinor.com

– Det offentlige må gå foran i bruk av åpne standarder

I dag, 28. mars, er den internasjonale dagen for åpne formater og dokumentstandarder. Grønn Ungdom mener det er helt avgjørende å ha elektroniske løsninger som snakker samme språk.

– Åpne standarder er viktig for å kunne åpne alle dokumenter, uavhengig av hvilken programvare du bruker. Lik tilgang må være et grunnleggende prinsipp digitalt. Du skal ikke være nødt til å velge programvare ut fra hvilke formater det offentlige bruker, mener Hallvard Surlien, talsmann i Grønn Ungdom.

Grønn Ungdom har valgt digitale rettigheter som en av sine hovedsaker dette året. De mener åpne formater er viktig for et digitalt demokrati som ivaretar borgernes rettigheter og behov.

– Åpne formater sørger for at filene dine er sikret for fremtiden. Du vil ikke risikere å miste tilgang til dine egne tekster, eller offentlige dokumenter, fordi Microsoft finner ut at de ikke lenger skal støtte Word om 10 år, fortsetter Surlien.

I 2009 ble det vedtatt forskrifter om obligatoriske åpne standarder i det offentlige. 3 år etter sliter fortsatt det offentlige med å ta disse i bruk. Tidligere denne måneden kom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) med oppdaterte forslag til standarder. Grønn Ungdom mener det nå er viktig at det offentlige går foran som et godt eksempel i bruk av åpne standarder. Retningslinjene blir for det meste overholdt, men der det ikke skjer må det tas tak i, og de må også gjelde internt, ikke bare for filer som publiseres eksternt.

– Det er bra at man har innført krav om åpne standarder i offentlig sektor. Men dette må følges opp i mye større grad, særlig økonomisk. Det er viktig at de beste og mest åpne standardene blir valgt, og at de faktisk blir tatt i bruk. Vi oppfordrer også alle privatpersoner, og ikke minst organisasjoner, til å bruke åpne standarder og formater, sier Surlien.

Leave a Reply