Forbrukslån
Casinor.com

Den grønne nyttårstalen

For andre året på rad presenterer Grønn Ungdom - leder Knut F Qvigstad en alternativ nyttårstale for de som savner radikale og grønne visjoner fra statsministeren.  Kjære alle sammen! Ved inngangen til 2012 har det åpnet seg et stort rom i norsk politikk. Behovet for en framtidsrettet, visjonær og radikal grønn politikk har aldri vært større. Mulighetene for å skape et reelt alternativ har aldri vært bedre.

For andre året på rad presenterer Grønn Ungdom – leder Knut F Qvigstad en alternativ nyttårstale for de som savner radikale og grønne visjoner fra statsministeren. 

Kjære alle sammen!

Ved inngangen til 2012 har det åpnet seg et stort rom i norsk politikk. Behovet for en framtidsrettet, visjonær og radikal grønn politikk har aldri vært større. Mulighetene for å skape et reelt alternativ har aldri vært bedre.

Grønn politikk handler om å sette hensynet til mennesker og miljø foran kortsiktige krav om økonomisk gevinst. Det handler om å utvide solidaritetsbegrepet til å gjelde framtidige generasjoner, dyr og natur, og det handler om å videreutvikle kampen for et åpent, mangfoldig og radikalt demokrati. I året som har gått har vi demonstrert at vi kan stå sammen om gode og sterke verdier i det norske samfunnet. Det er et godt utgangspunkt når vi i årene som kommer må forsøke å revitalisere et bredt folkelig engasjement for å løse klima, miljø og fordelingsutfordringene i verden.

2011 ble året da klimameldingen, som skulle sparke i gang norske klimakutt ikke kom allikevel. Det ble året da Stortinget ignorerte personvernet og vedtok datalagringsdirektivet, og det ble året da regjeringen stadig oftere ignorerte menneskelige hensyn i innvandringspolitikken ved å gjemme seg bak parolen ”streng men rettferdig”. Det var også året da samtlige stortingspartier fredet petroleumsnæringen frem til 2040 og det var året da den norske miljøvernministeren jublet over en internasjonal klimaavtale som utsetter konkrete tiltak til 2020. Året som gikk ble dessuten nok et år der ingen stortingspartier stilte spørsmålstegn ved et usolidarisk og økende materielt forbruk, til tross for at nordmenns økologiske fotavtrykk er tre ganger høyere enn jorda kan tåle over tid.

Samtidig ble 2011 et år der politiske skillelinjer bleknet i møte med angrepet på verdier vi trodde vi kunne ta for gitt. Den uvirkelige fredagsettermiddagen 22. juli har satt dype spor i det norske samfunnet. Både i form av sorg og sjokk over tragedien, men også i form av opplevelsen av å være en del av et sterkt fellesskap som slo ring om noen av de verdiene som gjør Norge til et godt land å leve i. Jeg opplevde rosetoget på Rådshusplassen og blomsterhavet foran Domkirken og jeg opplevde at jeg delte noe ekte og verdifullt med millioner av mennesker, ikke bare i Norge men også med det internasjonale samfunnet. Inntrykkene fra disse julidagene må vi bære med oss videre, for i disse dagene ble vi minnet på at vi som bor i Norge har mye og kjempe for og mye og glede oss over. I tillegg bør vissheten om et felles verdigrunnlag på viktige områder kunne øke den gjensidige respekten for politiske motstandere og skape en mer fruktbar og tolerant politisk debatt i Norge.

På åtti – tallet brukte Høyre slagordet ”Forandre for å bevare” Ved inngangen til 2012 er dette slagordet også relevant for De Grønne, men i en litt annen betydning. Den materielle tryggheten og den velutviklede velferdsstaten vi nyter godt av i dag er viktige forutsetninger for et godt samfunn, men også disse kvalitetene er avhengig av at vi forvalter klimaet og livsgrunnlaget på en bærekraftig måte. Å prioritere redusert økologisk fotavtrykk foran økonomisk gevinst på kort sikt handler ganske enkelt om å opptre økonomisk ansvarlig på lang sikt. I det oljesmurte Norge er denne påstanden ekstra sann, fordi utviklingen av et fremtidsrettet og fornybart næringsliv er avhengig av kapital og kompetanse, som i dag beslaglegges av oljenæringen. Derfor må regjeringens klimamelding, som er ventet i 2012 inneholde konkrete tiltak for å redusere aktiviteten på norsk sokkel. Grønn Ungdom krever blant annet stans i petroleumsleting, ettersom verden allerede har funnet for mye olje og gass til at alt kan pumpes opp.

Ved inngangen til 2012 haster det å redde verden. Under klimatoppmøtet i Durban sviktet verdenssamfunnet, og på Stortinget svikter stortingspartiene sitt eget klimaforlik. I årene frem mot Stortingsvalget i 2013 må et bredt miljøengasjement bygges nedenfra. Derfor er enkeltmenneskers innsats for egne nærmiljøer avgjørende. Enten det handler om å redde grønne lunger, skape sosiale arenaer, eller  være aktiv i lokalpolitikken.

Her i Norge har vi i Miljøpartiet De Grønne, med små ressurser kjempet oss inn på den politiske arenaen i landets største byer. I året som kommer satser vi på en bredest mulig kunnskapsinnhenting og debatt i arbeidet med å utvikle et framtidsrettet, visjonært og radikalt grønt program for Stortingsvalget i 2013. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Med tro på fremtiden og hva det nye året vil bringe ønsker jeg dere alle et godt nytt år!

Knut F Qvigstad, Leder i Grønn Ungdom

Leave a Reply