Forbrukslån
Casinor.com

De Grønne lanserer alternativ klimamelding

På en pressekonferanse i dag presenterte Miljøpartiet De Grønne sin alternative klimamelding. Talskvinne Hanna Marcussen og talsmann for Grønn Ungdom, Hallvard Surlien, la frem sektorvise tiltak som kan kutte norske utslipp ned mot 40 prosent innen 2020.

Forrige uke ble de borgerlige og rødgrønne partiene enige om et klimaforlik, som skal behandles i Stortinget på mandag. De Grønne og Grønn Ungdom mener klimaforliket ikke er i nærheten av å løse klimaproblemet.

– Det er på tide at Norge begynner å føre en klimapolitikk som virkelig kutter norske utslipp. Med denne meldingen viser vi at det er fullt mulig å få til mye på kort tid. Det eneste som trengs er politisk vilje, sier Hallvard Surlien.

I meldingen foreslås nye klimatiltak på en rekke områder. De Grønne vil, blant annet, finansiere økt togutbygging ved å innføre en flyseteavgift på 200 kroner, stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel, vedta en klimalov, og gjøre det mer langt mer lønnsomt å spare energi hjemme.

– Dette er tiltak som er helt nødvendige for å løse klimaproblemet. Det er synd at ikke Stortinget har innsett alvorligheten i situasjonen, og derfor trengs et grønt parti på Stortinget neste år, sier Surlien.

De Grønnes klimamelding kan lastes ned her. Last også ned et utslippsregnskap som viser hvordan vi kan kutte utslippene ned mot 40 %. Les også mer på Grønn Ungdoms klimakampanje byttpolitikk.no.

Leave a Reply