Forbrukslån
Casinor.com

De Grønne best på dyrevelferd

I både Dyrevernalliansen og NOAH – for dyrs rettigheters oversikt over partienes politikk på dyrevelferd kommer Miljøpartiet De Grønne best ut.

Dyrevernorganisasjonene har vurdert partienes standpunkter på konkrete saker som pelsdyroppdrett, dyr i sirkus, sel- og hvalfangst, dyretilsyn/dyrepoliti, dyreforsøk og velferdstiltak for dyr i landbruk og oppdrettsnæring. De har også vurdert politikken i sin helhet, og hvor høyt dyrevern er prioritert. I følge Dyrevernalliansen har MDG «et konkret og utfyllende program og vil gjennomføre merkesaker innen dyrevelferd som vi vet at store deler av befolkningen er opptatt av».

Det gleder oss at dyrevelferd endelig har blitt et tema i valgkampen. Grønn Ungdom har dyrevern som en av våre hovedsaker, og vi jobber sammen med moderpartiet vårt for et samfunn der dyrene behandles som individer – ikke som varer på et samlebånd eller som en leke som kan dumpes når den blir kjedelig.

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi, men millioner av dyr lever allikevel under uverdige forhold i landbruk, sjøbruk, underholdning, forskning og i private hjem. Derfor er det virkelig på tide at dyrevelferd blir prioritert i norsk politikk. Det vil MDG sørge for på Stortinget – med landets beste dyrevernpolitikk på programmet.

Hanne Johansen
Arbeidsutvalget, Grønn Ungdom

Leave a Reply