Forbrukslån
Casinor.com

– Dagens politikk er uansvarlig og livsfarlig

– Den nye rapporten fra FNs klimapanel understreker at dagens politikk er uansvarlig og livsfarlig for kommende generasjoner, sier Hallvard Surlien i Grønn Ungdom. Han er selv tilstede på lanseringen av rapporten i Stockholm i dag og beskylder verdens ledere for generasjonssvik.

I dag blir den første delrapporten til FNs klimapanels nye rapport lansert. Rapporten viser at det er mer sikkert enn noen gang før at klimaendringene er menneskeskapte.

– Debatten om hvem som har ansvaret for klimaendringene er over. Vi vet at konsekvensene fra klimaendringene er her allerede, og at de kommer til å bli mye verre om vi ikke gjør noe nå. Nå må politikerne handle, sier Surlien.

I rapporten gir FNs klimapanel for første gang i rapporten et globalt budsjett for hvor mye karbon vi kan slippe ut i atmosfæren, hvis vi skal klare å nå målet om å begrense global oppvarming til under to grader, som alle verdens ledere er enige om.

Rapporten understreker også at farlige klimaendringer kan unngås med umiddelbar og effektiv handling, og at det trengs langt sterkere tiltak enn de som er vedtatt i dag. Surlien mener dette får klare konsekvenser for norsk klimapolitikk.

– I Norge har vi tjent oss rike på å pumpe opp forurensende olje og gass. Nå må utslippene fra fossil energi globalt reduseres raskt og dramatisk, for å unngå alvorlige klimaendringer. Derfor er den beste måten vi kan ta internasjonalt klimaansvar på, å la våre fossile ressurser bli liggende i bakken, i stedet for å stadig juble over nye oljefunn.

Surlien mener videre den nye regjeringen må vedta en klimalov, med en forpliktende plan for å kutte norske klimagassutslipp i tråd med de vitenskapelige funnene i den nye rapporten.

– Vi har ikke tid til å vente på en effektiv, internasjonal avtale. Hvert land må ta klimaansvar nå, og derfor trenger vi en klimalov. Som verdens rikeste land er vi i en særstilling til å kunne vise hvordan det går an å lage et godt samfunn som er bærekraftig, og ikke bruker mer enn vår del av naturressursene. Hvem skal gå foran hvis ikke vi?

Leave a Reply