Forbrukslån
Casinor.com

– Budsjettet er ikke klimarettferdig

Grønn Ungdom mener regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til en dypt urettferdig behandling av verdens fattige og framtidige generasjoner.

Med dette budsjettet sender regjeringen en tydelig beskjed til de som rammes hardest av klimaendringene: “klar dere selv”, sier talsperson Lage Nøst.

Regjeringen avser bare 200 millioner til FNs grønne klimafond. Til sammenligning gir Danmark 400 millioner, og Frankrike gir 1 milliard dollar. Dette er ikke addisjonelle midler; pengene tas fra bistandsprosenten.

Fattiges behov for vaksiner, mat- og vanntilgang blir ikke mindre av global oppvarming – de blir større. Klimainnsatsen må komme i tillegg til arbeidet for utvikling og fattigdomsbekjempelse, ikke på bekostning av det, sier Nøst.

Grønn Ungdom mener regjeringens forslag er for svakt. Vi samler for tiden inn underskrifter for at Norge skal bevilge en klimaprosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til klimatiltak i utviklingsland, etter modell fra bistandsprosenten. Dette tilsvarer 30 milliarder årlig, hovedsaklig fra oljefondet, til FNs klimafond.

Innsatsen må stå i stil med klimautfordringens omfang. Land som har tjent seg rike på å selge klimaskadelige fossile brensler har et moralsk ansvar for å bidra mer enn andre, sier Nøst.

Regjeringen øker i tillegg bevilgningene fra olje- og energidepartementet til petroleumssektoren med 26 %. Fornybarsatsningen blekner i forhold: Oljesektoren får 38 milliarder, mens fornybart avspises med 2,2 milliarder. Det bevilges mer til forskning på økt oljeutvinning, og subsidiene av letingen etter mer klimaskadelig olje og gass videreføres.

Solberg snakker mye om at Norge skal bli mindre oljeavhengige for framtida, men dette budsjettet peker i motsatt retning. Den storstilte satsningen på fornybar industri og grønne jobber uteblir, selv om det er dette oppvoksende generasjoner behøver og har krav på, sier Nøst.

Vi binder våre nyfødte tettere og tettere til oljemasta. Det er dypt urettferdig å overlate den store omstillingsjobben til de som kommer etter oss. En klimarettferdig politikk krever at vi investerer samfunnets ressurser i framtidens næringer, som havvind og solceller, avslutter han.

Leave a Reply