Valgkomiteens innstilling er klar!

Årets valgkomité har hatt svært mange kvalifiserte kandidater å velge mellom, og det har vært en vanskelig prosess å skille dem.

På enkeltpersonnivå har kriteriene vært motivasjon, kapasitet, spesialisering, erfaring, rollebevissthet, refleksjonsevne og tilføringsverdi – i prioritert rekkefølge. Svært mange kandidater oppfulgte alle disse kriteriene.

Til sist ble det derfor kriteriene for helheten i Sentralstyret, som ble brukt til å skille kandidatene. Valgkomiteen har vektlagt politisk meningsmangfold, organisatorisk tyngde, arbeidskapasitet og kontinuitet. Geografisk spredning har også blitt vektlagt, men ikke like tungt som hensynet til meningsmangfold. I valgkomiteens øyne, og basert på kartleggingsarbeidet, er det viktigst for medlemsmassen å føle seg meningsmessig representert. I tillegg til disse hensynene legger vedtektene føringer for kjønnsbalanse.

Valgkomiteen sin innstilling er enstemmig og de er trygge på at de enkeltpersonene de har innstilt vil være ressurser for Grønn Ungdom i året som kommer. De mener også at personene de har innstilt til sentralstyret utfyller hverandre godt og kan representere og forvalte det politiske meningsmangfoldet i Grønn Ungdom godt, selv om en relativt stor overvekt av de innstilte medlemmene har oppvekstbakgrunn fra det sentrale Østlandet.

Sentralstyret – innstilt av valgkomiteen

Hulda Holtvedt (talsperson, gjenvalg)

Hulda er født i 1999, har vokst opp i Oslo og har vært aktiv i Grønn Ungdom i mange år. Hun har sittet som nasjonal talsperson siden 2017, samme år som hun sluttet på VGS for å drive med politikk på fulltid. Etter valget i år er Hulda blitt fast medlem av bydelsutvalget på Frogner og førstevara til Oslo bystyre. Hulda har imponert oss i valgkomiteen gjennom det siste året. Hun har befestet en posisjon som en av de mest profilerte ungdomspartilederne i Norge, og vært med på å lede Grønn Ungdom til det beste skolevalgresultatet noensinne. Vi vurderer Hulda som svært skikket til å fortsette den politiske ledelsen av Grønn Ungdom det neste året. Hun nyter stor tillit i organisasjonen, og har klare visjoner for Grønn Ungdom fram mot 2021. Sakene hun brenner mest for er klima, asylpolitikk og feminsime. Vi er glade for å kunne innstille Hulda som en av to nasjonale talspersoner for Grønn Ungdom.

 

Teodor Bruu (talsperson, gjenvalg)

Teodor er født i 1994 og er oppvokst i Oslo. Teodor har en bachelorgrad i filosofi, bakgrunn fra revyteater og har sittet i Grønn Ungdoms sentralstyre i flere perioder. Etter valget i år er Teodor blitt fast representant i bydelsutvalget i Gamle Oslo, hvor Miljøpartiet De Grønne ble største parti.

Gjennom det siste året har også Teodor imponert oss i valgkomiteen. Han har profilert seg sterkt i den offentlige debatten om landbruk og dyrevern, og evnet å løfte Grønn Ungdom inn på dagsorden med stor tyngde. Teodor har klare ideer om hva som skal til for å løfte Grønn Ungdom ytterligere fram mot valget i 2021, han er uredd og omgjengelig. Hans hjertesaker er klima og dyrevern. Vi har stor tro på at han vil kunne bidra til å styrke Grønn Ungdoms stemme i den offentlige debatten ytterligere den neste perioden, og er glad for å innstille Teodor til sin andre periode som nasjonal talsperson for Grønn Ungdom.

Miriam Staffansdotter Langmoen (generalsekretær, nytt verv)


(foto: Annemor Larsen, VG)
Miriam er født i 1994, er oppvokst i Oslo og har lang fartstid i Miljøpartiet de Grønne og Grønn Ungdom. Miriam har vært sentralstyremedlem i Grønn Ungdom i 2 år, og har før det erfaring fra flere andre organisasjoner, i Norge som i USA – der hun studerte økonomi. Miriam går nå på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, og hun kan mye om organisasjon, velferd og skeiv politikk. Miriam har imponert valgkomiteen med sitt arbeid i sentralstyret, hun er visjonær og strategisk – og har mye kunnskap som valgkomiteen mener vil komme organisasjonen til nytte. Når det kommer til ledererfaring har Miriam mye å vise til. Miriam leder hun Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Sentralstyrets utvalg for skatt og velferd, og har tidligere vært sommerleirhøvding og leder av en studentorganisasjon i USA. Miriams brede og solide erfaring med organisasjon og ledelse gjør henne utrustet til å lede Grønn Ungdom i arbeidet mot valgseier i 2021.

 

Nora Heyerdahl (internasjonal kontakt, gjenvalg)

Nora Heyerdahl er født i 1999 og oppvokst i Oslo. Hun har sittet i Grønn Ungdoms sentralstyre i to perioder. Det siste året som internasjonal kontakt. Ved siden av Grønn Ungdom studerer hun samfunnsøkonomi.

Som Internasjonal kontakt har Nora evnet å opprettholde Grønn Ungdoms samarbeid med andre grønne ungdomspartier, og tilrettelagt for medlemmenes deltakelse på arrangementer i regi av våre søster- og paraplyorganisasjoner. Nora nyter stor tillit i organisasjonen og vi i valgkomiteen er svært imponert over den innsatsen hun har lagt ned både som internasjonal kontakt og som sentralstyremedlem de siste to årene. Dessuten tror vi det vil være en ekstra verdi at Nora har tyngde og erfaring i rollen som Internasjonal kontakt.

Noras har stor kompetanse på både klima og internasjonalt samarbeid. Vi er glade for å kunne innstille henne som internasjonal kontakt, og er også sikre på at hennes bidrag til sentralstyret som helhet, vil være av stor betydning.

 

Elisabeth Udjus (sentralstyremedlem, gjenvalg)

Elisabeth Udjus er født i 1998 og oppvokst på Søgne. Hun har sittet i Grønn Ungdoms sentralstyre det siste året, og studerer statsvitenskap ved siden av engasjementet i Grønn Ungdom. Elisabeth er blitt folkevalgt i Kristiansand i år, har bidratt tungt eksternt i valgkampen som har vært, og nyter stor tillit i organisasjonen. I sentralstyret vil Elisabeth representere kontinuitet, kunne bidra i debatter og politikkutvikling og å representere de unge folkevalgte i Grønn Ungdom.

 

Rauand Ismail (sentralstyremedlem, gjenvalg)

Rauand Ismail er født i 1999 og har vokst opp i Akershus og Oslo. Han har sittet to perioder i Grønn Ungdoms sentralstyre, og studerer filosofi ved siden av. Rauand er blitt fast medlem av Oslo bystyre etter valget, og har stor kunnskap om flere politikkområder. I tillegg til klima, miljø og samferdsel er han sterk både på sosial- og skattepolitikk. Rauand er effektiv og har stor arbeidskapasitet. Vi er sikre på at hans politiske tyngde, organisatoriske teft og mangeårige erfaring i Grønn Ungdom blir av stor verdi for sentralstyret og medlemmene i året som kommer.

 

Tobias Stokkeland (sentralstyremedlem, gjenvalg)

Tobias Stokkeland er født i 1999, oppvokst og bosatt i Kristiansand. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom i flere år, og har sittet i sentralstyret den siste perioden. Tobias er sterk både på klima, miljø og utviklingspolitikk. De siste to årene av videregående gikk han i Swaziland, og har fått med seg et internasjonalt perspektiv på politikk gjennom dette oppholdet. Tobias nyter stor tillit i organisasjonen, har nå erfaring fra både fylkeslag og sentralstyret. Vi er sikre på at Tobias erfaring, politiske perspektiv og kompetanse blir verdifull for Grønn Ungdom i året som kommer.

 

Ulrikke Torgersen (sentralstyremedlem, ny)

Ulrikke Torgersen er født i 1997 og oppvokst i Stavanger. Hun tilbrakte et år på utveksling i Canada British Columbia i løpet av VGS. Nå er hun bosatt i Oslo. Ulrikke har erfaring fra Grønn Ungdom Rogaland gjennom flere år.  Hun har bidratt med mye tid og krefter i både Grønn Ungdom og MDG. Ulrikke har stor kunnskap om mat, landbruk- og helsepolitikk, samt klare tanker om hva som skal til for å sikre god organisasjonsutvikling i Grønn Ungdom. Vi mener Ulrikkes politiske kompetanse og ideer for organisasjonsutvikling vil utfylle resten av sentralstyret godt.

 

Christoffer Tallerås (sentralstyremedlem, ny)

Christoffer Tallerås er født i 1996, oppvokst på Gjøvik, og nå bosatt på Lillehammer. Christoffer har lagt ned et omfattende arbeid i Grønn Ungdom Oppland, nå Innlandet, over flere år. Han har vist stor lojalitet og innsatsvilje og er nå motivert for å legge ned en innsats for Grønn Ungdom i et sentralt verv. Christoffer har, i tillegg til klima, stor kunnskap om politikk på feltene kultur og personvern. Vi mener denne kompetansen, i kombinasjon med hans erfaring fra fylkesnivå i Grønn Ungdom gjennom mange år, vil være nyttig for sentralstyret i perioden som kommer.

 

Jørgen Bjørvik Paulsen (sentralstyremedlem, ny)

Jørgen Bjørvik Paulsen er født i 1999, oppvokst i Harstad og nå bosatt i Oslo. Han har vært aktiv i Grønn Ungdom i lengre, og vært primus motor for aktiviteten i Troms fylke gjennom flere år. Det siste året har Jørgen vært i forsvaret. Jørgen har solid erfaring med å drive fylkeslag langt unna de sentrale og folkerike landsdelene i Sør-Norge. Han har også erfaring som kandidat til Stortinget for Troms i 2017, og innsikt i en rekke politiske saksfelt. Jørgen kjenner Grønn Ungdom godt, og vi mener Jørgens politiske og organisatoriske erfaring vil utfylle sentralstyret på en fin måte.

 

Christine Evjen (sentralstyremedlem, ny)

Christine Evjen er født i 2000, bosatt og oppvokst i Oslo. De siste to årene har hun vært leder for Oslo Grønn Ungdom. Hun tar VGS overfire år for å få mer tid til organisasjonsarbeid. Christines evne til å arbeide strategisk for å bygge organisasjonen har imponert oss. Oslo Grønn Ungdom har styrket seg under hennes ledelse, og vi er sikre på at hennes teft for lagbygging vil bli av svært stor nytte for Grønn Ungdom nasjonalt. Christine har stor tillit i organisasjonen og er foreslått av mange som medlem av sentralstyret. Vi mener hennes omfattende arbeidskapasitet og stå-på-vilje vil komme Grønn Ungdom til gode i året som kommer.

 

Sentralstyret – andre kandidater

Hvis man ønsker å benke på valgkomiteens innstilling, kan man få kandidatinformasjonen sin her ved å sende mail til gu@gronnungdom.no. Mailen må også inneholde hvem av de innstilte man benker på.