Grønn Ungdom forby klimaprofitører

Grønn Ungdoms landsstyre har denne helgen vedtatt et krav om at næringslivet skal være utslippsfritt innen 2030. Ungdomspartiet mener at bedrifter som fortsatt har netto klimagassutslipp i 2030 ikke skal kunne ta ut overskudd. Grønn Ungdom vil heve CO2-avgiften til 1500 kr. per tonn og trappe den opp årlig, og bruke inntektene fra avgiften til et omstillingsfond for næringslivet.

– Det bør være uaktuelt å tjene penger på å forurense i 2030. Når næringslivet ikke omstiller seg raskt nok, bør politikerne stille krav, sier Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom.

– De gule vestene i Frankrike viser hvor upopulær klimapolitikken kan bli om det største byrden legges på vanlige folk. Vi mener at de store selskapene, som for eksempel Equinor, må ta det største ansvaret.

– Forslaget innebærer i praksis å stille krav om at alle bedrifter må levere grønn, utslippsfri vekst. Bedrifter som fortsatt leverer grå vekst i 2030, vil ikke lenger være lønnsomme. Det skal ikke lønne seg å ødelegge livsgrunnlaget vårt, sier talsperson Teodor Bruu..

– Vi har elleve år på å halvere verdens klimagassutslipp. Dette forslaget er et godt svar på FNs siste klimarapport, som etterspør drastiske tiltak for å få ned utslippene raskt. Det norske næringslivet er innovativt og omstillingsdyktig, og de fleste bedrifter kan klare å finne utslippsfrie inntektsmodeller.

Hele resolusjonen kan leses her.