Vil du lage ny politikk?

Grønn Ungdom skal utvikle ny politikk, og setter ned tre politiske utvalg for følgende temaer: klima og miljø, skole og utdanning og skatt og velferd. Arbeidet starter allerede nå, og vi ser etter smarte hoder til å sitte i utvalgene.

Hvem er du?
Du vil bruke en god del av tiden din på Grønn Ungdom iløpet av 2018, særlig opp mot landsstyremøtene og landsmøtet.
• Du har politisk teft og er villig til å sette deg inn i et av de politiske saksområdene.
• Du har god evne til å jobbe selvstendig og fungerer i en gruppe.
• Du er kreativ og sitter på nye politiske løsninger i kunnskapspolitikken, klimapolitikken eller skattepolitikken.

Utvalgene vil bestå av 3-5 personer, og ledes av et sentralstyremedlem. Les mer og søk om plass her.