Vil du jobbe i Grønn Ungdom?

Vil du være med og drive Norges grønneste ungdomsparti?

Grønn Ungdom lyser ut en stilling som økonomiansvarlig 40%! Her kan du lese mer om den.

Grønn Ungdom ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, legning, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Medlemskap i Grønn Ungdom er ingen forutsetning, men man bør ha en viss sympati med Grønn Ungdoms grunnleggende verdier.

 

ØKONOMIANSVARLIG 40%

Vi søker nå en økonomiansvarlig i 40% stilling som kan drive løpende regnskapsføring og generelt bistå generalsekretær i økonomiarbeidet.


Vi kan tilby deg:

 • En fleksibel stilling som kan tilrettelegges for studenter.
 • Engasjerende arbeidsmiljø i en politisk ungdomsorganisasjon.
 • Verdifull erfaring og attest.
 • Lønn etter lønnstrinn 19.


Oppgavene som ønskes utført er:

 • Løpende regnskapsføring og annet forefallende økonomiarbeid.
 • Bistand og rådgivning til sentral- og fylkesledd i økonomispørsmål.
 • Bistand med revisjon og offentlig innrapportering.


Vi ser etter deg som har:

 • Erfaring med regnskapsføring.
 • Kjennskap til bruk av regnskapsprogram som for eksempel Tripletex.
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
 • Du kan med fordel ha kjennskap til økonomistyring og -rapportering i organisasjonen.

 

Søknadsfrist er 3. april. For spørsmål om stillingen kan du kontakte Guri Barka Martins på 46888137. Søknad med CV sendes til gu@gronnungdom.no innen 3. april, referanser blir etterspurt ved intervju.

 

Vi er allerede igang med intervjuprosess for ansettelse av organisasjonssekretær. Fristen for å søke var 12. mars. Mer om denne stillingen kan leses under.

 

 

FYLKESSEKRETÆR 40%

Vi søker nå en fylkessekretær i 40% stilling som kan følge opp og hjelpe våre fylkeslag med administrative oppgaver, slik at de kan bruke sin tid på å skape et engasjerende aktivitetstilbud for våre medlemmer.

Vi kan tilby deg:

 • En fleksibel stilling som kan tilrettelegges for studenter.
 • Engasjerende arbeidsmiljø i en politisk ungdomsorganisasjon.
 • Verdifull erfaring og attest.
 • Lønn etter lønnstrinn 19.
 • Mulighet for utvidelse av stillingen til 50-60%.


Oppgavene som ønskes utført er blant andre:

 • Bistå fylkeslagene med administrative oppgaver som brønnøysundregistrering, innrapportering av bruk av Frifondmidler, Partiportalen og SSB-rapportering.
 • Hjelpe fylkesstyrene med å bygge gode rutiner for styrearbeidet.
 • Revidere og oppdatere Grønn Ungdoms fylkes- og lokallagshåndbok.


Vi ser etter deg som:

 • Har erfaring med organisasjonsarbeid, helst i barne- og ungdomsorganisasjoner (å ha erfaring fra Grønn Ungdom er en fordel, men ikke nødvendig).
 • Kan kommunisere godt med ungdom.
 • Har kjennskap til Brønnøysundsregistret, Frifond Organisasjon og gjerne også Partiportalen.
 • Evner å jobbe selvstendig og strukturert, men som også er flink til å samarbeide.

Fylkessekretæren har en rent administrativ stilling, og kommer ikke til å ha noen politiske oppgaver.