Forbrukslån
Casinor.com

Bli med og skap grønn politikk for framtida!

På landsmøtet i april 2017 skal moderpartiet vårt Miljøpartiet De Grønne vedta nytt partiprogram! Det blir Norges mest spennende politiske program! Arbeidet er allerede godt i gang, og programkomitéen jobber nå med programmets første utkast.

15. mai begynte programkomiteen å skrive på førsteutkastet til arbeidsprogram 2017-2021. 1. august sendes det ut på en to måneders høring.

Denne programprosessen er veldig viktig for Grønn Ungdom, da vi deler program med De Grønne. Med dette skiller vi oss fra andre ungdomspartier som har programmer som ofte strider med moderpartiets program. AUF, for eksempel, kjemper mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, Arbeiderpartiet gjør det motsatte.

Grønn Ungdom kan vedta politikk i form av utspill. resolusjoner og politiske programmer på landsmøtet og landsstyremøter. Denne politikken gjelder fram til neste gang De Grønne lager nytt arbeidsprogram. Politikken ungdomspartiet vedtar blir spilt inn til programkomiteen og Grønn Ungdom jobber for at dette også blir De Grønnes politikk. Programkomiteens leder, Ingrid Liland setter stor pris på Grønn Ungdoms innspill:

Grønn Ungdom er representert i programkomitéen ved Ola Eian. Han jobber for at komiteen tar Grønn Ungdoms innspill til etterretning. Dette gjelder blant annet politiske plattformer og resolusjoner som har blitt vedtatt siden det nåværendee MDG-programmet ble vedtatt i 2013. I april, vedtok Grønn Ungdoms landsstyre en ruspolitisk plattform. Samme organ møtes på nytt til sommeren. Da skal blant annet en dyrevernpolitisk plattform behandles.

Les mer om De Grønnes programprosess her, og finn kontaktinformasjon til vår representant i programkomiteen her.

Leave a Reply