Forbrukslån
Casinor.com

Bli med i kampanjeutvalget eller strategisk valgkampsutvalg

Grønn Ungdom søker medlemmer både til kampanjeutvalget 2016 og til strategisk valgkampsutvalg. Søk nå! Ny frist: 10. januar.

Kampanjeutvalget:

Er du opptatt av politikk, miljø og forbruk? Synes du det er forferdelig at det kastes så mye spiselig mat? Er du kreativ, eller kanskje veldig glad i å organisere? Kanskje DU kan skape vår neste kampanje! 

Vi søker medlemmer til kampanjeutvalget for 2016. Send din søknad til gu@gronnungdom.no nå, før 10. januar

Kampanjeutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre Grønn Ungdoms nasjonale kampanje om matsvinn. De skal bl.a. lage en strategi, arrangere aksjoner og skape aktivitet sammen med fylkeslagene, sørge for at det lages materiell, sikre at GU-medlemmer skoleres i kampanjetemaet og styre kampanjens økonomi. 

Kampanjemåneden er oktober 2016, men utvalget skal jobbe f.o.m. februar og til rapport er levert etter endt kampanje. Utvalget skal bestå av fem personer, hvorav minst to skal være fra arbeidsutvalget. Det er Grønn Ungdoms landsstyre som velger hvem som skal sitte i utvalget.

Søknaden din bør inneholde: Navn, alder, bosted og kontaktinfo + din motivasjon for å søke, og eventuelt hvilken relevant erfaring du har. Det er ikke et krav at du skal ha drevet mye med politikk eller vært med i Grønn Ungdom lenge, men du må kunne bruke minst et par timer i uka på arbeidet i kampanjegruppa.

Strategisk valgkampsutvalg:

Vil du være med og planlegge Grønn Ungdoms valgkamp for stortingsvalget 2017? Arbeidet starter allerede nå, og vi vil ha med deg på laget. 

Bakgrunn

Valgkampstrategi for valgkampen skal vedtas på landsmøtet høsten 2016, og arbeidet med å utarbeide og kvalitetssikre denne starter nå. Landsstyret skal i januar sette ned en gruppe bestående av to AU-medlemmer og minst to medlemmer utenfor Arbeidsutvalget. 

Gruppa vil i utgangspunktet ta for seg strategi for valget 2017, og ikke nødvendigvis ha en gjennomførende rolle. 

Arbeidsperiode og -mengde

Arbeidet starter så fort søknadsfristen er gått ut, og fortsetter til valgkampstrategien er vedtatt på Landsmøtet 2016. Det må påberegnes et møte i måneden (til sammen 8-10 møter), samt en del jobbing alene/ i mindre grupper mellom møtene. 

Hvem er du?

– Du vil bruke en del av tiden din på Grønn Ungdom fram mot valget. 

– Har politisk teft

– Skriver godt

– Evner å se langt fram, tenke og lage strategier

– Du har god evne til å jobbe selvstendig, og fungerer i en gruppe. 

– Du har gjerne vært med på en valgkamp før, men det er ikke et krav. 

Søknad

Søknad sendes inn via denne lenken innen 10. januar.

Leave a Reply