Forbrukslån
Casinor.com

Basilikum til kollektivreisende

Grønn Ungdom plasserte i dag tidlig ut basilikumplanter på en rekke holdeplasser for buss, trikk og jernbane. – Vi vil takke folk for at de velger miljøvennlig transport, sier Sabina Syed, i arbeidsutvalget til Grønn Ungdom.

Aksjonen ble gjennomført i Oslo, Bergen og Stavanger. Til sammen har Grønn Ungdom plassert ut 900 planter, med en liten lapp hvor det står «takk for at du reiser kollektivt!» og at «basilikumplanten er litt som oss. Først og fremst grønn. Med de rette forutsetningene kommer den til å vokse seg stor, men den er like god som liten».

Under den positive aksjonen, ligger et alvorlig politisk budskap.
– De Grønne mener at det trengs en helt ny transportpolitikk, sier Syed. – Selv om mange reiser kollektivt, tar også stadig flere bilen. Det må møtes med med et bedre kollektivttilbud, og ikke store veiutbygginer.

Hvis De Grønne kommer til makten vil de arbeide for at pengene til samferdsel i byområder blir brukt på å bedre kollektivtransporten, gjøre sikkerhetstiltak og holde ved like veiene som er.

– Vi vil at kollektivtransport og det å holde transportsystemet ved like konsekvent skal prioriteres. Det er ikke noen naturlov at biltrafikken vokser. Et effektivt kollektivt transportsystem er trygt, lettvint og miljøvennlig.
Hun mener denne politikken stemmer godt med hva som vil gjøre det enklere å reise for folk flest, og viser til Folkets transportplan, som NAF lanserte for en tid tilbake.

– I folkets transportplan har NAF sett på hvor folk mener det er viktigst å bygge ut transportsystemet. På topp kommer eksisterende veier, og altså ikke økt kapasitet. Tett etter følger kollektivtransport i store byer og kollektivtransport i distriktene. Folk flest vil gjerne reise kollektiv, men må få muligheten, sier Syed.

For mer informasjon, kontakt Sabina Syed i arbeidsutvalget til Grønn Ungdom på tlf: 91783559

Leave a Reply