Forbrukslån
Casinor.com

Barn skal ikke fengsles

Grønn Ungdom mener det er skuffende at en norsk forhandlingsdelegasjon til FN ikke ville signere på at barn aldri skal fengsles. 

I sommer vedtok 193 enstemmige land en uttalelse fra FN-toppmøtet om migrasjon. Denne uka kom det fram at den norske forhandlingsdelegasjonen jobbet for å myke opp den første foreslåtte formuleringen om nulltoleranse for fengsling av barn.

– Det var skuffende å lese om kursendringen som har skjedd, når Norge ikke kan signere på at det aldri er til barns beste å fengsles. I denne saken er Grønn Ungdom på på linje med Redd Barna , som gjør det klinkende klart at fengsling av barn alltid er et brudd med barnets rettigheter, sier talsperson Grønn Ungdoms talsperson Anna Serafima S. Kvam

Norge har lenge vært kjent som en internasjonal pådriver for barns rettigheter. Vi var første land både til å få barneombud og å få barneminister. Til tross for dette har 100 barn sittet fengslet på Trandum transittmottak det siste året, i påvente av å bli sendt ut av landet etter avslag på asylsøknad. Denne praksisen er ytterligere med på å svekke Norges gode omdømme fortsetter Kvam:

– Både Norges forhandlingsposisjon under FN-møtet og den pågående fengslingen av barn på Trandum er uakseptabelt. Hensynet til barnets beste skal veie tyngre enn innvandringsregulerende tiltak.

Leave a Reply