Forbrukslån
Casinor.com

Bærekraftig landbruk på lokale ressurser!

Årets landsmøte i Miljøpartiet De Grønne  ble i helgen avholdt i Bergen. Grønn Ungdoms resolusjon “Bærekraftig landbruk på norske ressurser” ble vedtatt med stor oppslutning. Her kan du lese resolusjonen i sin helhet:

Dagens landbrukspolitikk er ikke bærekraftig. Miljøpartiet De Grønne mener Regjeringen praktiserer en systematisk nedbygging av det norske landbruket.

De siste ti årene har 540 000 dekar fulldyrka jord gått ut av produksjon eller blitt omregulert i Norge. Landbrukspolitikken legger til rette for økt import av kraftfôr, både til svin, fjærkre og beitedyr. Kraftfôrprisen bestemmes politisk. Realprisen er i dag lavere enn noen gang tidligere. Resultatet er at det blir billigere å fôre dyrene på utenlandsk kraftfôr enn å slippe dem på utmarksbeite for å utnytte norsk gras.

Landbrukspolitikken må bygge på prinsippet om matsuverenitet. Det innebærer å benytte de fornybare ressursene som ligger i utmarksbeiter, fjellsletter og skogområder. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for et sterkt, selvforsynt og dyrevennlig norsk landbruk, der økologisk drift blir reglen – ikke unntaket. Inntektene må i større grad forbli der maten er produsert.

Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for økt kraftfôrpris for å få opp veriden av jordbruksarealet og lønnsomheten i norsk gras. Ved utnyttelse av beiteressurser er det viktig å ta hensyn til både dyrevern og artsvern. Det må arbeides for en best mulig sameksistens mellom beitedyr og livskraftige rovdyrstammer.

Paralellt med dette vil Miljøpartiet De Grønne i jordbruksforhandlingene støtte opp om bedre inntekts- og arbeidsforhold for bøndene.

 

One thought on “Bærekraftig landbruk på lokale ressurser!

Leave a Reply