Forbrukslån
Casinor.com

ARBEIDERPARTIET HAR INGEN KLIMATROVERDIGHET

Tirsdag meldte Aftenposten at Arbeiderpartiet snur, og likevel er enige med de blå om at Statoil ikke skal pålegges å elektrifisere oljefeltet på Utsirahøyden fra start. Argumentet er at de vil unngå forsinkelser i det største norske fossilprosjektet siden 80-tallet. Grønn Ungdom mener at Arbeiderpartiet ikke har noen klimatroverdighet.

– AP skrotlegger et historisk miljøflertall på Stortinget for å få opp olja så fort som mulig. De viser helt tydelig at all praten om ny, grønn profil for Arbeiderpartiet og klima som viktigste sak bare er prat, sier talsperson i Grønn Ungdom, Lage Nøst.

Grønn Ungdom mener ikke elektrifisering er et mål i seg selv, men anser det som den beste klimaløsningen så lenge flertallet i Stortinget ikke ser ut til å ville la noe olje ligge.

At AP først signaliserte støtte til en samlet miljøopposisjon i Stortinget i denne saken, gav håp om at norske politikere endelig kunne utvise handlekraft i møte med Statoil, og sørge for at selskapet faktisk gjorde noe for å kutte store utslipp fra produksjon.

– Arbeiderpartiet gav inntrykk av at elektrifisering fra dag 1 var nødvendig, nå holder det plutselig med etter 3-5 år. Hva blir det neste? spør Ingrid Ophaug Dahl, talsperson i Grønn Ungdom.

– Uten å binde Statoil til elektrifisering fra starten, kan Utsira fort bli en ny “månelanding”, og bli et like lite vellykket klimatiltak som Mongstad. Er det dét AP vil? avslutter hun.

Grønn Ungdom håper AUF vil stå på krava i denne saken, i solidaritet med kommende generasjoner. AUF har egen ambisiøs klima- og miljøpolitikk som moderpartiet ikke lever opp til.

– Vil AUF virkelig drive valgkamp for et parti som vegrer seg så mye for å stille klimakrav til oljeindustrien? Ikke bare vingler AP om elektrifisering, de tør heller ikke gå imot Statoils skitne tjæresandproduksjon eller stanse meningsløs oljeleting. Det er ungdomsfiendtlig politikk som ungdom må stå samlet opp mot, sier Nøst.

Leave a Reply