Forbrukslån
Casinor.com

Lyntog

Ferske rapporter konkluderer med at lyntog mellom de store, norske byene er lønnsomt, både samfunnsøkonomisk og for miljøet. Likevel vil ikke den nye Senterparti-lederen bygge et slikt nett, i hvert fall ikke innen den neste ti-årsperioden.

– Et høyhastighetsbanenett kunne bundet sammen de fire største byene i Norge, og reisetiden ville derfor blitt kortet betraktelig ned. Dette ville vært et utmerket tiltak for å begrense flytrafikken innenlands, og man ville fått et miljøvennlig kollektivtilbud i hele landet. Jeg hadde også sett for meg en forlengelse av Nordlandsbanen til Tromsø, samt elektrifisering av de baner der togene går på diesel. Det er hårreisende at regjeringen ikke ønsker å legge inn et krafttak for jernbanen i Norge, sier Henrik Gimle.

Navarsete vil heller prioritere dobbeltspor på de allerede eksisterende linjene rundt de store byene. Grønn Ungdom er helt enig i at det også bør gjennomføres, men forstår ikke hvorfor det trenger utelukke bygging av høyhastighetsjernbane. Henrik Gimle avslutter:

– Dette beviser at det mangler et grønt parti på Stortinget, for de partiene som sitter der, og kaller seg grønne, fører overhodet ingen grønn politikk. Miljøpartiet De Grønne må komme på banen og kjempe for et stort løft for kollektivtransporten i Norge. Vi vil øke bevilgningene til jernbanen, og sier ja til både lyntog og videre bygging og vedlikehold av den eksisterende jernbanen.

Leave a Reply