Executive Committee

IMG_1910Anna Serafima Svendsen Kvam
National co-spokesperson
Telephone: +47 47502072
E-mail: anna.kvam@gronnungdom.no
Twitter: @annaserafima

 

 

 

Anna er 19 år og kommer fra Stavanger i Rogaland, hvor hun fullfører siste året ved realfagslinja på Stavanger Katedralskole. Tidligere var Anna engasjert i Ungdommens Bystyre Stavanger, mens hun idag sitter som organisatorisk nestleder i Grønn Ungdom Rogaland ved siden av vervet som AU-medlem.

– Idag setter politikere jaget etter kortisktig profitt foran solidariteten med vår planet, livet som finnes på jorda nå, og i framtida. Å våge erkjenne at ikke alle har det like godt som oss i Norge, at noen til og med må betale prisen for vår vestlige velstand, det er noe av det viktigste vi kan gjøre i en tid hvor vårt ressursgrunnlag -det mest verdifulle vi har- er truet. For meg handler ikke den grønne ideoligien om å se klimakamp som en enkeltsak, den handler om å legge solidaritetsprinsippet som premiss for en helhetlig politikk.

 

1912396_10152474066285860_4082335782948694972_oLage Nøst
National co-spokesperson
Telephone: +47 951 08 480
E-mail: lage.nost@gronnungdom.no
Twitter: @lagenost

 

 

Lage er 23 år, vokste opp i Molde i Møre og Romsdal, og har studert utøvende jazzgitar og sosiologi ved Universitetet i Stavanger. Når han ikke sitter i Grønn Ungdom-møter eller skriver kronikker, spiller han samtidsmusikk på banjo. Lage liker å sykle, og bruker alltid badehette og svømmebriller når han isbader.

– Slik situasjonen er i dag står økologi og økonomi i et motsetningsforhold. Evig økonomisk vekst basert på endelige ressurser er umulig, og en varig løsning på samfunnets største utfordringer kommer ikke uten dyptgripende endringer i holdninger og verdisyn, og reell vilje til nytenkning. Et samfunn i økologisk balanse må av nødvendighet basere seg mindre på materielt forbruk, og mer på immaterielle verdier som dem vi finner i kunsten.

 

IMG_4853 copyIsa Maline Alstadius Isene
Secretary General
Telephone: +47 952 82 315
E-mail: isa.isene@gronnungdom.no
Twitter: @isaisene

 

 

 

Isa er 22 år og kommer fra St. Hanshaugen i Oslo. Hun har bodd tre år i Frankrike og flyttet siden til Telemark for å studere folkemusikk. Der fungerte hun som talsperson i GU Telemark, helt til hun ble Arbeidsutvalgsmedlem i oktober 2013. Høsten 2014 studerte hun globale miljøstudier i Ghana. Ved siden av vervet i Grønn Ungdom, er Isa 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne på St. Hanshaugen. Hjertesakene er kulturvern og dyrevern. Livsdrømmen er å havne på museum.

–  Arnulf Øverland skrev: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv!» De ordene har bitt seg merke i meg. Vi må innse at vi lever på en begrenset planet som vi deler med andre – og som skal overleveres videre. Jeg ønsker et samfunn i solidaritet også med de uten stemmerett; dyr og natur, fremtidige generasjoner og mennesker som lever under helt andre vilkår enn vi gjør i Norge. Vi må starte med oss selv, og siden handle lokalt, nasjonalt, globalt. La oss aldri glemme at du og jeg kan utgjøre en forskjell!

 

IMG_1897 copyJohn Slinning Jannesson
International Secretary
Telephone: +47 404 83 743
E-mail: john.jannesson@gronnungdom.no
Twitter: @JohnSJannesson

 

 

 

John er 24 år, fra Göteborg og studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn fra Grön Ungdom og Miljöpartiet i Göteborg. John er koordinator i internasjonalt utvalg.

Sammen med våre søsterparti i over 100 land kan vi i den grønne bevegelsen ta verden gjennom vår tids store utfordringer. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for at vi skal bli den sterke folkebevegelse som kloden, fremtiden og verdens fattige så hardt trenger. 

 

IMG_1938Andrea Søgnen Tveit
Executive Committee member
Telephone:
E-mail: andrea.tveit@gronnungdom.no
Twitter: @AndreaTveit

 

 

 

Andrea er 23 år og kommer fra Nesodden i Akershus. Hun er utdannet kulturprosjektleder og studerer for tiden litteratur på Blindern. Hun jobber deltid på Popsenteret, deltid på Oslo Mekaniske Verksted, og arrangerer konserter på Deichmanske Grünerløkka. Hun er også med som frivillig i Resirkulering for Rettferd.

– Det er vanskelig å velge seg en sak man bryr seg mest om av det Grønn Ungdom jobber for. Dette spesielt fordi vi er avhengig av å fungere på alle plan for å få et best mulig resultat, og en best mulig verden å leve i. For å derimot nevne noen få, er jeg opptatt av frisk luft og grønne byer, og å få all biltrafikk ut av sentrum. I tillegg er jeg opptatt av sunn og fornuftig matproduksjon som ikke går på bekostning av dyras livskvalitet, redusering av forbrukermentaliteten, øking av gjenvinning og resirkulering, og like rettigheter for alle.

 

IMG_3524 copy copy copyMattis Sørensen Ulvang
Executive Committee member
Telephone: +47 418 59 560
E-mail: mattis.ulvang@gronnungdom.no
Twitter @MattisUlvang

 

 

Mattis er 24, kommer fra Tromsø og studerer statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Han sitter også i styret i Oslo Grønne Studenter.

– Vi unge får ofte høre at vi er fremtiden, litt synd at med mindre noe drastisk blir gjort vil mange av de som forteller oss det være glad til for at de slipper å oppleve den fremtiden. Det slipper ikke vi, og det slipper heller ikke framtidige generasjoner. Vi trenger et bærekraftig samfunn nå, men ikke bare for å gjøre fremtiden til noe man ønsker å oppleve, men også for å gjøre nåtiden til et bedre sted å være. Det hadde jo vært fint å få høre at vi er nåtiden også.

 

Christine Terjesdotter Bangum
Executive Committee member
Telephone: +47 483 50 809
E-mail: christine.bangum@gronnungdom.no
Twitter: @bangumbling
Christine er 20 år og kommer fra Bærum i Akershus. Hun går første året på Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og jobber deltid på barneskole. Tidligere har hun sittet i styret til Akerhus Grønn Ungdom og vært ressursperson for Internasjonalt Utvalg. Christine lager musikkquiz til alle bursdager hun blir bedt i, enten bursdagsbarnet vil det eller ikke. Mange i Norge i dag virker livredde for å ta sitt historiske ansvar for klimaendringene på alvor og kutte i klimagassutslipp og vårt unødvendig høye forbruk. Vi vil vise at omstillingen til et grønt samfunn aldeles ikke er skummelt; Et grønt samfunn er attraktivt. Mer fritid og mindre kjøpemas på en klode med florerende dyre- og planteliv – Det høres da ikke så ille ut? Alternativet er mye verre.