Forbrukslån
Casinor.com

Farlig oljeavhengighet

Verdens matforsyning er totalt avhengig av en ressurs som er i ferd med å bli mangelvare. For oljelandet Norge innebærer det makt over fattige menneskers liv og død.

Uten oljen vil handel, matforsyning og reising opphøre. I mange land vil elektrisiteten forsvinne umiddelbart og tusenvis av produkter som fremstilles av olje vil bli umulige å produsere. Derfor er det farlig at syv milliarder mennesker fortsatt avhengige av olje hver eneste dag. Samfunnets sykelige oljeavhengighet er ikke bare en trussel mot klimaet, men også mot matsikkerhet, velferd og økonomisk stabilitet. Det internasjonale energibyrået (IEA) frykter at global oljemangel kan inntreffe i løpet av få år. I en slik situasjon er det ikke lenger forsvarlig å forvalte oljen som en vanlig handelsvare.

Den glemte krisen

For drøye to år siden sendte en eksplosiv vekst i oljeprisen sjokkbølger gjennom hele verdenssamfunnet. I Norge kunne regjeringen juble over rekordvekst for oljefondet, mens andre dannet protestgrupper på Facebook fordi bensinprisen steg fra elleve til tretten kroner literen. Oljeprissjokket var imidlertid også hovedårsaken til at prisen på basismatvarer doblet seg i mange utviklingsland. Familier som vanligvis hadde god råd sank ned i fattigdom, mens de som allerede brukte hele lønnsinntekten på mat ikke lenger klarte å holde sulten fra livet. På kort tid fikk verden mer enn 150 millioner flere fattige og den verste matkrisen på flere tiår var et faktum.

Når det ikke lenger er mulig å øke den globale utvinningen er det de fattigste som taper i kampen om verdens viktigste råvare. Da dette skjedde for to år siden var det paradoksalt nok finanskrisen som ble redningen for mange. Økonomisk turbulens senket forbruket av flyreiser, biler og andre energikrevende forbruksvarer. Etterspørselen etter energi gikk ned, og oljeprisen stupte fra 147 til 35 dollar fatet på få måneder. Dermed ble det igjen mulig å produsere mat til en akseptabel pris. Spørsmålet er hva som vil skje når verdensøkonomien igjen skyter fart. Vil oljeprisen stige til nye høyder og rive matsikkerheten vekk under føttene på millioner av mennesker?

Matsikkerhet er viktigere enn luksusforbruk

I tiden som kommer kan vi bli nødt til å velge mellom mat og økonomisk vekst. I denne situasjonen kan Norge gjøre en forskjell. Selv om norsk oljeproduksjon synker raskt, og selv om regjeringen tar til vettet og holder seg langt unna nordområdene, vil vi utgjøre en maktfaktor på det internasjonale energimarkedet i flere år fremover. Derfor vil Grønn Ungdom at Norge skal bruke markedsmakt i arbeidet med å fremme en kontrollert overgang til en bærekraftig matproduksjon. De siste årenes voldsomme svingninger har redusert verdens matsikkerhet og gjort det umulig å skape stabile rammebetingelser for de som ønsker å satse på fornybare alternativer. Hvis vi velger å senke utvinningstakten på sokkelen kraftig vil dette presse frem mindre energikrevende former for jordbruk og stimulere til utbygging av fornybare energikilder. Samtidig vil en lavere utvinningstakt også bety at vi kan skru opp produksjonen i en eventuell krisesituasjon. Hvis et nytt prissjokk skulle sende verden ut i enda en matkrise, bør vi også ha utredet muligheten til å innføre et toprissystem som favoriserer kjøpere som bruker oljen til livsviktig matproduksjon, ikke unødvendig luksusforbruk.

En verden uten sult er innen rekkevidde viser Utviklingsfondets ferske rapport” Viable Food Future” Rapporten er en av mange publikasjoner som peker på at småskala jordbruk, basert på økologiske prinsipper er eneste alternativ på lang sikt. I mellomtiden er vi avhengige av at nytenkende og handlekraftige politikere gjør de riktige grepene for å sikre en myk overgang!

(saken har vært på trykk i Ny Tid)

Leave a Reply