Forbrukslån
Casinor.com

DETTE SKJEDDE PÅ LANDSMØTET!

Grønn Ungdoms landsmøte ble holdt 24.-26. november på Holmlia skole i Oslo. I tillegg til å feire innsatsen som ble lagt ned i valgkampen valgte landsmøtet politiske utvalg, valgte ny ledelse og vedtok ny politikk på personvern, arbeidstid og aktiv dødshjelp.

Et oppgjør med moderpartiet

Landsmøtet tok et oppgjør med moderpartiets standpunkt om å gradvis redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer per uke. I en tid med  fallende oljeinntekter og økende utgifter for staten støtter Grønn Ungdom pilotprosjekter, men ønsker ikke å redusere arbeidstiden i kommende stortingsperiode.

Bedre personvern for barn og unge

Skoler skal ikke ha mulighet til å hente ut privat data fra elevenes skole-pcer,  strengere krav til kameraovervåkning på skoler og krav om kompetanse på barns personvern og rettigheter hos IKT-ansvarlige ved utdanningsinstitusjoner er blant kravene Grønn Ungdom går inn for

Vil utrede aktiv dødshjelp

Grønn Ungdom går inn for å utrede å tillate  eutanasi og legeassistert dødshjelp i Norge. Ikke på grunn av en skråsikkerhet om at det er riktig å legalisere dette, men fordi debatten om aktiv dødshjelp bør være mest mulig kunnskapsbasert. En slik utredning skal balansere mellom enkeltmenneskets rett til å bestemme over slutt på eget liv, og hensynet til å beskytte enkeltmennesker mot utilbørlig press fra omgivelsene.

Politiske utvalg

I mellomvalgsåret 2018 vil organisasjonen satse på politikkutvikling og gi medlemmene flere arenaer for å diskutere og lære om politikk i organisasjonen. Det skal settes ned utvalg innen temaene klima og miljø, skole og utdanning og skatt og velferd. Utvalgenes organisering, mandat og muligheten for å bli med vil bli fastsatt på første landsstyremøte etter nyttår.

VALG

Sammen med de nyvalgte talspersonene og generalsekretær valgte landsmøte følgende arbeidsutvalg:

Leave a Reply