Forbrukslån
Casinor.com

Ned med våpnene, opp med menneskeverdet

I helgen deltok Grønn Ungdom på en markering i Oslo mot de israelske angrepene på Gaza-stripen nylig. Generalsekretær Pål Thygesen holdt appell.

Vi står her i dag fordi overgrepene mot Palestina har pågått for lenge. Fordi Israels regelmessige angrep rammer sivilbefolkningen og fratar det palestinske folk muligheten til å føle seg trygge i hverdagen, muligheten til å skape en bedre fremtid.

Det er umulig å skape varig fred uten at de militære aksjonene stanser for godt og internasjonal rett respekteres. Når palestinsk infrastruktur bombes er det ikke kamp mot terror, det er kamp mot den palestinske sivilisasjonen.

Om noe, vil utarmingen av palestinerne skape mer fiendtlige holdninger mot Israel. Når Israel struper leveransene av medisiner til sykehusene og så bomber gatene, blir drømmen om fred stadig fjernere. Dette viser at det ikke er de Israelske ledernes intensjon å bidra til fred. De flyter høyt på meningsmålingene når de påfører lidelse. De løftes fram av nasjonalister som helst skulle vært kvitt hele det palestinske folk.

Og her er det vi kan bidra fra Norge. La oss støtte opp om fredelige bevegelser både i Israel og i Palestina. De som motsier de som ønsker krig. De som bygger broer i stedet for murer. De som kan starte en prosess med forsoning mellom to folk som har levd i konflikt med hverandre alt for lenge.

Jeg er glad for at Norge har tatt en aktiv rolle, men det er noe som er feil. For Norge importerer Israelske våpen. Vi tillater militært utstyr fra vår egen våpenindustri å bli brukt i okkupasjonen.

Det er 7 år siden international court of justice konkluderte med at muren rundt vestbredden bryter folkeretten.  Selskaper som bidrar til å opprettholde ulovlighetene har like vel fritt leide til å gjøre forretninger i Norge.

Dette viser at den norske regjeringa lar pengeinteresser komme foran hensynet til fred i Palestina. Det kan vi ikke akseptere.

Den norske regjeringa må bryte de militære båndene til Israel. Det er ikke den formen for dialog som skaper fred. De må også si at selskaper som bidrar til brudd på folkeretten ikke er velkommen i Norge.

Så må vi, som er her i dag, fortsette å vise solidaritet med det palestinske folk. Organisasjoner som er større og eldre enn Grønn Ungdom gjøre et imponerende arbeid som jeg har stor respekt for. Solidaritetsarbeidet viser palestinerne at de har venner i nord. Det betyr noe.

Fredsbevegelsen i Israel må også merke vår støtte. De kjemper en vanskelig kamp mot nasjonalister på offensiven. Men bare igjennom å styrke ikke-voldelige ideer på Israelsk side kan vi ha håp om endret adferd fra Israel i fremtiden.

Kjære alle sammen, overgrepene vi har sett, historiene vi har fått fortalt, får det til å se håpløst ut. Og jeg vill løyet om jeg sa at det kommer til å bli bedre nå. Men det er når det ser som mørkest ut at vi må brette opp ermene og fortsette arbeidet med fred og forsoning. Denne konflikten kan ikke løses militært. Ned med våpnene, opp med menneskeverdet. La oss jobbe for fred i dag, og i morgen og dagen etter det igjen. Så lenge det trengs.

Leave a Reply