Forbrukslån
Casinor.com

Diskuterte energipolitikk i Alta

Grønn Ungdoms talspersoner, Ida Karina Kann og Hallvard Surlien, har denne uken vært i Alta for å diskutere energipolitikk i regi av Statkraft-prosjektet Ungt Energiutvalg.

Utvalget består av alle ungdomspartiene og Natur og Ungdom. Hensikten er å møtes for å diskutere og samtale om morgendagens energipolitiske utfordringer. Det første møtet i utvalget foregikk i juni, da Grønn Ungdom hadde sommerleir. På møtet i Alta tirsdag og onsdag denne uken var tema blant annet konflikten mellom klima og tradisjonelt miljøvern. Tirsdagen hadde mest lokalt fokus, og bestod i besøk og omvisning på Altakraftverket. Det var også foredrag om samiske næringer og fiske i Altaelva, samt visning av dokumentarfilmen “Vendepunktet”. Filmen handler om aksjonene under utbyggingen av Altavassdraget på 80-tallet og spesielt hvilke betydning dette hadde fått for kampen om samenes rettigheter.

På onsdag snakket Bellona og Statnett om behovet for å bygge ut mer fornybar energi, mens Direktoratet for Naturforvaltning snakket om viktigheten av å ta hensyn til naturmangfoldet. Synnøve Kvamme, talsperson for Folkeaksjonen Bevar Hardanger snakket om de miljømessige og demokratiske sidene ved kampen mot bygging av monstermaster i Hardanger.

Til sist ble det jobbet videre med et innspillsdokument på energipolitikk som skal gjøres ferdig på siste møte i utvalget i oktober. Grønn Ungdom foreslo ambisiøse tiltak for redusert oljeutvinningstempo, høye mål for energieffektivisering og utvikling og utbygging av fornybar energi, spesielt vindmøller til havs.

Mer om utvalget kan du lese på prosjektets nettsider. Les også Grønn Ungdoms innspill på fornybar energi og naturvern til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne.

 

 

One thought on “Diskuterte energipolitikk i Alta

Leave a Reply