Forbrukslån
Casinor.com

10. krav for grønn støtte til ACER i stortinget 22. mars

Grønn Ungdom og De Grønne har blitt enige om å stille 10 krav for at vi skal stemme for tilslutning til EUs 3. energimarkedspakke og ACER i stortinget 22. mars. Partiets Landsstyre har i helgen vedtatt:

 

MDG støtter at rettsaktene som inngår i EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen, betinget av

– at hensyn til naturen styrkes i Energiloven,
– at Norge beholder nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene,
– at norske myndigheter skal bestemme om det skal bygges flere utenlandskabler og
– at Statnett skal eie og drifte alle fremtidige kabler samt
– at fornybar kraft skal erstatte fossilt

Våre krav

1. At “naturhensyn” nevnes foran “samfunnsøkonomisk lønnsomhet” i Energiloven

2. At Norge beholder nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene

3. At minst to tredjedeler av vannkraften fortsatt skal være offentlig eid

4. At norsk fornybarkraft skal bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge og erstatte fossilt med fornybart

5. At Norske myndigheter skal ha kontroll over forsyningssikkerheten i Norge, inklusiv kraft til industri

6. At Norske myndigheter skal bestemme om det skal bygges flere utenlandskabler

7. At Statnett skal eie og drifte alle fremtidige kabler

8. At Flaskehals-inntekter skal fortsatt kunne brukes til lavere nettleie og forbedring av norsk strømnett

9. At man ikke stopper flere norske kabler dersom disse har dokumentert klima-positiv effekt, naturhensyn tas og økonomisk lønnsomt.

10. At MDG fremmer forslag i Stortinget om at Høyesterett bes gi en juridisk betenkning om Norges praksis siste år om tilslutning til EUs tilsyn og organer.

Leave a Reply